Shop Doneer

Waar genade begint...

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Wat betekent 'volmaaktheid'?
Onze studie over het nastreven van volmaaktheid begint bij Jezus' woorden in Zijn prediking op de Olijfberg waar Hij zei:
,,Weest u dan volmaakt, zoals uw Hemelse Vader volmaakt is...''
Veel mensen hebben geprobeerd om het woord 'volmaakt' op een andere manier uit te leggen dan in zijn werkelijke betekenis. Maar de standaard die in dit Schriftgedeelte wordt neergezet, laat niet de minste twijfel bestaan over wat Jezus ons hier opdroeg; we worden geacht om volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is.
Als we deze opdracht gaan bekijken in het licht van enkele verzen eerder, dan zien we twee belangrijke waarheden naar voren komen. Ten eerste, volmaaktheid in deze zin betekent 'op de juiste manier met mensen omgaan' - niet slechts met enkele mensen, maar met iedereen. Die houding wordt samengevat in één ander woord: liefde. Volmaaktheid en liefde kunnen niet van elkaar gescheiden worden.
Laten we lezen wat Jezus zei voorafgaand aan deze situatie, in Mattheüs 5:43:
U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Mag ik je vragen: Neem je serieus wat Jezus hier zegt? Weet je, God is volmaakt in de manier waarop Hij met iedereen omgaat; met slechte maar ook met goede mensen. Hij is volmaakt in al Zijn houdingen en in al Zijn relaties.
Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (ver 46-48)
Om de betekenis van volmaaktheid te begrijpen, gebruik ik altijd graag het voorbeeld van een cirkel. Cirkels zijn er in alle maten, dimensies en diameters, maar hoe klein een cirkel ook is, het kan nog steeds een volmaakte cirkel zijn. In dit beeld zie ik God als de grote volmaakte cirkel die het hele universum omspant. Wij hebben niet diezelfde grootheid of kracht om het universum te omspannen, maar ieder van ons, elk op de hem of haar toegewezen plaats, kan een kleine, volmaakte cirkel zijn. Het punt dat ik wil maken is: je hoeft niet groot te zijn om volmaakt te zijn.

Hemelse Vader, ik ben vol ontzag voor Uw geweldige, onmetelijke grootheid en volmaaktheid. Wat een onbegrijpelijke genade, dat ik door U geschapen ben om Uw grootheid en volmaaktheid te weerspiegelen en te laten zien aan de wereld om mij heen. Dank U wel daarvoor! Amen.