Shop Doneer

Waar richt je je denken op?

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we dat we Gods vrede kunnen ervaren, middenin moeilijke omstandigheden, door onze gedachten te laten vullen met Gods vrede en door steeds gericht te zijn op het positieve. Paulus gaat in Filippenzen 4:8-9 verder met uitleggen hoe je die vrede van God kunt ontvangen:

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. (NBG)

Dit is het voortdurende recept voor vrede: richt je op het positieve. Denk niet aan het kwaad. Denk niet aan de mensen die u hebben verwond. Denk niet aan alle problemen die zouden kunnen gebeuren. Richt je op datgene wat goed is. Richt je op God, Zijn liefde, Zijn trouw. Richt je op Zijn Woord. Richt je op de mensen die voor je zorgen en voor je bidden. Richt je op al het goede dat je hebt ontvangen. Laat je denken niet in beslag genomen worden door het negatieve! De Bijbel is op dit punt zeer realistisch, en gaat er niet vanuit dat dit recept al bij de allereerste toepassing direct succes heeft. Er blijft ruimte voor een zekere mate van spanning tussen angst en vertrouwen. In Psalm 56:4-5 zegt de psalmist:

Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?

Hij zegt niet: 'Ik zal nooit bang zijn', maar: '...áls ik bang ben, dan zal ik vertrouwen op God!'. Met andere woorden: hij laat de angst zijn denken niet domineren, maar richt zich doelbewust op God om Hem te prijzen. Wie zich op die manier tot God keert en zijn vertrouwen op Hem stelt, zal bovendien Gods Woord prijzen en de betrouwbaarheid daarvan erkennen. Gods Woord is de uitdrukking van Zijn wil, Zijn raad en Zijn houding tegenover ons. Soms lijken de omstandigheden te zeggen dat God niet voor ons zorgt of dat Hij ver weg is en de situatie niet onder controle heeft. Maar als we ons vertrouwen op Hem stellen en ons richten op de beloften in Zijn Woord, dan kunnen deze leugens van satan niet lang standhouden in ons denken. Wanneer de angst je gedachten probeert te overweldigen, ontken dan niet je angst, maar zeg: ,,Ik richt me niet op mijn angst, maar op God en Zijn onveranderlijke Woord.''

Gebed van de dag

Vader in de hemel, dank U wel dat U mij volkomen vrede wilt geven in mijn gedachten. Wat een heerlijk aanbod, dat ik helemaal op U mag vertrouwen. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. U zegent mij op vele manieren, ook door mensen heen. Dank U wel dat U alles in handen heeft, ook mijn leven. Ik stel al mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

THAILAND

Het DPM-Azië/Pacific kantoor (in Nieuw Zeeland) wil dit jaar graag een nieuw werk in Thailand beginnen. Bid voor degenen die willen helpen bij de ontwikkeling hiervan.