Shop Doneer

Waardig om de boekrol te openen

Leestijd: 3 min.

Op een bepaald moment zei ik tegen Ruth: ,,We lezen te weinig in Openbaring. Het is een moeilijk te begrijpen boek, maar dat betekent niet dat we het niet zouden moeten lezen." Dus lazen we het een keer door, maar we haalden er eerlijk gezegd niets uit. We lazen er een tweede keer doorheen - maar opnieuw, niets. Ik zei: ,,Het maakt niet uit, het is Gods Woord; we zullen het blijven lezen." De derde keer klikte er iets. Daarna, als Ruth vroeg wat we zouden gaan lezen, wist ze bij voorbaat al wat ik zou zeggen: Openbaring 4-5.

Openbaring 4 gaat over de troonzaal in de hemel; dit is de plaats van waaruit het universum wordt bestuurd. Het sleutelwoord in dit hoofdstuk is 'troon'. In elf verzen komt dit woord maar liefst veertien keer voor. Binnen deze troonzaal wordt slechts één karakteristieke, ultieme activiteit uitgevoerd: aanbidding.

En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels. Rondom en aan de binnenkant waren deze vol ogen. Ze kenden geen moment van rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was, en die is, en die komt! Telkens wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dank brachten aan Hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, vielen de vierentwintig ouderlingen neer voor Hem die op de troon zat, en aanbaden Hem die leeft in alle eeuwigheid. Zij wierpen hun kronen neer vóór de troon. (Openbaring 4:8-10)

Hier zien we het patroon van aanbidding in de hemel; ze vallen neer voor Hem die op de troon zit. Ik herinner me een oud gezang dat we zongen in de kerk: ,,Heil en glorie aan de kracht van Jezus' naam. Laten de engelen op hun gezicht neervallen; breng de koninklijke kroon, en kroon Hem Heer over alles." Ik herinner me nog dat ik als kleine jongen keek naar de kerkgangers die stokstijf tussen de banken stonden en zongen: ,,Laten de engelen voor Hem neervallen." Voor mij als kleine jongen leek het of de mensen dachten: ,,Dat neervallen is prima voor de engelen, maar vraag mij niet zoiets onwaardigs te doen." Toch is dat aanbidding naar hemels voorbeeld. Voor mezelf heb ik besloten dat voor mij de hemelse manier van aanbidding helemaal oké is - ik wil niets liever dan aanbidden zoals de engelen het doen.

In Openbaring zien we een scène van Degene die op de troon zit en een boekrol vasthoudt, en die rol bevat de verdere ontknoping van het boek Openbaring. Een sterke engel zegt met luide stem: Wie is waardig de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? (Openbaring 5:2). Niemand blijkt echter sterk of waardig genoeg te zijn; niemand in de hemel kon dit doen. Johannes, de schrijver van Openbaring, moet huilen omdat niemand waardig lijkt om te openbaren wat er in de boekrol geschreven staat. Maar dan zegt een van de oudsten tegen hem: Huil niet. Zie, de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. (vers 5)

Onze Heer Jezus is waardig om de boekrol te openen; de openbaring over de toekomst in Gods heerlijkheid heeft Hij voor ons beschikbaar gemaakt. Laten we vrijmoedig de troonzaal binnengaan en Hem daarom aanbidden!

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik vereer U met mijn hele wezen en kniel - net als de engelen - voor U neer in aanbidding. Dank U Heer, dat U overwonnen heeft en daardoor waardig bent om de boekrol van Gods plan te openen en dat onze toekomst in Uw heerlijkheid daarom vastligt. Wat een genade dat ik bij U mag horen! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

LIBANON

Afgelopen oktober moesten onze zendingswerkers uit Egypte hun reis naar Libanon annuleren vanwege protesten. We kunnen niet gaan als gevolg van constante stakingen, het instorten van de economie en het virus. Bid om de barmhartigheid van de Heer in Libanon, en dat we op de juiste tijd zullen kunnen gaan om Dereks onderwijs te delen en velen te bedienen.