Shop Doneer

Waarheid en wijsheid gaan samen

Leestijd: 3 min.

We hebben de afgelopen dagen gekeken naar de vier zegeningen van ware aanbidding – toegang tot het allerheiligste door volledige overgave en intieme gemeenschap met God. Als we het boek Hebreeën opnieuw openslaan, komen we ook de vier vereisten voor ware aanbidders tegen – oftewel, datgene wat God verwacht van aanbidders, als ze willen ontvangen wat Hij voor hen klaar heeft liggen.

Laten wij dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. (Hebreeën 10:22)

Wat betekent een waarachtig hart? Ik geef je mijn mening: oprecht, eerlijk, loyaal, volledig toegewijd, zonder voorwaarden… Dat is een oprecht hart.

Als ik van mijn vrouw houd met een oprecht hart, dan houd ik volledig van haar. Onder geen beding zal ik iets doen of bedenken waardoor ik niet loyaal aan haar zou zijn. Loyaliteit is een begrip dat in onze tijd helaas veel zeggingskracht heeft verloren, maar ik vind dat het een van de belangrijkste woorden is die we moeten doorgronden en onthouden. Steeds meer mensen vinden loyaliteit aan je familie of aan je land ouderwets, of niet belangrijk meer.

Maar wat was het waardoor Johannes bij het kruis naast Maria stond toen alle andere discipelen op de vlucht geslagen waren? Was het zijn theologie? Geen moment. Het was loyaliteit. Wat zorgde ervoor dat Maria van Magdala al in de vroege uren van de morgen in de graftuin te vinden was? Haar leerstelling? Nee, haar loyaliteit aan Jezus. Ze besloot loyaal aan deze Man te blijven, zelfs toen Hij niet meer was dan een gewelddadig verminkt lijk. Vandaag de dag lijkt er niet veel loyaliteit meer te bestaan onder gelovigen, maar we moeten loyaal zijn naar Jezus en naar elkaar. Dat is ook wat de Bijbel bedoelt met een oprecht hart – een loyaal, toegewijd, trouw hart.

Zie, U vindt vreugde in waarheid in mijn binnenste, in het verborgene leert U mij wijsheid. Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn, was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, wis uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. (Psalm 51:7-11)

Het eerste woord ‘Zie…’ is dramatisch. David was al een tijd lang uiterst religieus bezig – hij hield de schijn op. Maar nu deed hij een ontdekking: U vindt vreugde in waarheid in mijn binnenste, in het verborgene leert U mij wijsheid. Ik geloof dat waarheid en wijsheid altijd samen optrekken. Je kent de verborgen wijsheid niet, tenzij je waarheid hebt in je binnenste. De openbaring van verborgen wijsheid komt niet door ons denken, maar door een oprecht, waarachtig en eerlijk hart. Als zonde zijn weg heeft gevonden in ons hart, kan dat niet opgeknapt, gerepareerd of veranderd worden. Er moet een scheppende daad van God plaatsvinden om ons te reinigen, de waarheid in ons innerlijk terug te brengen en in ons weer een zuiver hart te scheppen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, zegen mij met een zuiver, loyaal en rein hart. Ik wil toegewijd zijn aan Uw waarheid in mijn binnenste en daarnaar leven. Ik wil U aanbidden met een waarachtig, oprecht hart, waarin Jezus voortdurend woning heeft. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CAMBODJA

Het DPM-team blijft samenwerken met onze partner One-2-One Medical tijdens de pandemie, door te helpen in de medische klinieken en voedselpakketten uit te delen, samen met onderwijsmateriaal, aan mensen in nood. Bid om bescherming voor alle betrokkenen, en bid dat iedereen die Dereks boekjes ontvangt een ontmoeting met de Heer zal hebben.