Shop Doneer

Waarom schamen mensen zich?

Leestijd: 3 min.

We hebben geleerd dat Jezus al onze schaamte droeg, zodat wij kunnen delen in Zijn heerlijkheid. Er zijn een aantal redenen waarom mensen verlegenheid en schaamtegevoelens ervaren. Vernederende ervaringen in het verleden kunnen zo'n reden zijn. Ze overkomen ons vaak op school waar, om de een of andere reden, een leerling te kijk wordt gezet voor de hele klas. In vroeger tijden zette een leraar een student of leerling zelfs een ezelsmuts op of zette hem in de hoek van de klas. Orde in de klas is belangrijk, maar dit soort strafmaatregelen stelt leerlingen bloot aan schaamte. Een gevoelig kind kan er voor de rest van zijn leven innerlijk door verwond raken.

Een andere reden voor schaamte zijn de herinneringen die we meedragen aan wat we hebben gedaan voordat we de Heer leerden kennen - dingen die beschamend zijn en ons zelfbeeld verlagen. Ik vraag me wel eens af hoe ik sommige dingen ooit heb kunnen doen.

Waarschijnlijk de meest voorkomende oorzaak van schaamte in onze tijd is seksueel misbruik van kinderen. De statistieken in Amerika zijn beangstigend. Onderzoek laat zien dat één op vier meisjes en één op vijf jongens misbruikt is voor het twaalfde levensjaar. Als je denkt dat deze dingen niet voorkomen in de kerk, dan heb je het mis. Toen ik nog maar pas begon te ontdekken welke dingen er allemaal gebeuren 'onder het deksel' van de kerk, was ik geschokt en kon het nauwelijks geloven. Ik wil niet negatief klinken, maar seksueel misbruik overkomt ook kinderen van diakenen, oudsten en voorgangers. Geen enkel gebied van de kerk is uitgezonderd.

Als je betrokken bent bij de begeleiding van mensen, werk je misschien met mensen die dit soort wonden van schaamte dragen - en sommigen dragen die wonden door misbruik in hun kinderjaren. Maar onthoud dat met deze emotionele wonden is afgerekend aan het kruis. Ze zijn de reden dat Jezus helemaal bloot werd tentoongesteld. Misschien ben jij zelf wel iemand die wonden van schaamte draagt. Als dat zo is, laat de Heilige Geest dan Zijn werk in je leven doen. Hij is zo genadig, zo teder, zo zorgvuldig en zo oprecht. Vlucht niet weg voor dit onderwerp. Onthoud het goede nieuws: Jezus verdroeg aan het kruis alle schaamte die ons ooit zou kunnen overkomen. Hij droeg het in zichzelf en verwijderde het. Hij nam de blokkade van schaamte uit ons leven weg. Twee gedeelten in het boek Job spreken over het opheffen van je gezicht naar God. Ten eerste Job 11:14-15:

Als er onrecht in je hand is, doe dat ver weg... Ja, dan kun je je gezicht opheffen uit alle ellende, dan zul je vast staan en niet bevreesd zijn.

In mijn observatie van mensen die worstelen met verlegenheid en schaamte, heb ik nog iets anders opgemerkt, namelijk dat zij bij het bidden nauwelijks hun gezicht opheffen naar God. Ze bidden met hun gezicht naar de grond gericht. Waarom doen ze dat? Door schaamte. Een van de kenmerken van schaamte is een schuchterheid om God of mensen recht in het gezicht aan te kijken. Maar Job 22:26 beschrijft wat er gebeurt met de mens die bevrijd is van schaamte:

Ja, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige, en je zult je gezicht tot God opheffen.

Dit kan ook jouw eigen ervaring worden!

Hoe geneest de wond van verlegenheid en schaamte? Door geloof. Het is heel eenvoudig. Dank Jezus dat Hij jouw schaamte droeg, zodat jij ervan kon worden vrijgemaakt. Onthoud: Dankzegging is de eerste en meest eenvoudige uiting van geloof.

Gebed van de dag

Vader, als er schaamte is in mijn hart en mijn leven, die me tegenhoudt om mijn gezicht aan U te laten zien, dan wil ik daarvan bevrijd worden, zodat ik vrijmoedig ben en zonder schaamte. Ik geloof dat Jezus mijn verlegenheid en schaamte droeg, zodat ik in Zzijn heerlijkheid kon delen. Dank U wel voor die heerlijkheid, voor vrijheid in Jezus! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.