Shop Doneer

Waarom vermomt God Zich?

Leestijd: 3 min.

Voordat we verschillende vermommingen gaan bekijken waarin God aan ons verschijnt, zullen we vandaag eerst drie dingen bestuderen die God juist niet wil - en die een reden vormen dat Hij soms incognito tot ons komt. Het is niet Gods bedoeling om:

...ons te intimideren met zijn enorme kracht

In de eerste plaats wil God ons niet overweldigen met zijn almacht. Hoewel Hij de waarheid van het evangelie bevestigt en mensen tot zich trekt door zijn kracht (zie bijvoorbeeld Romeinen 15:18-19 en Hebreeën 2:3-4) wil Hij niet dat wij Hem alleen maar ontvangen en aanvaarden vanwege zijn indrukwekkende almacht - en Hij wil ook niet dat zijn enorme kracht ons juist beangstigt; het is niet zijn bedoeling dat we Hem aannemen uit angst dat Hij ons anders in een oogwenk zal vernietigen. Dat is nooit de juiste motivatie om God aan te nemen. Hij wil juist dat ons motief zijn liefde is:

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. (1 Johannes 4:10, 16)

...ons te lokken met allerlei zegeningen

Ten tweede wil God ons ook niet verlokken met zijn zegeningen. Uit zijn verbondsnamen, die we gisteren zagen, leren we dat God in staat is ons te zegenen op elk gebied van ons leven; gezondheid, financiële voorziening, overwinning, rust, etc. Hij kan ons alles geven wat we nodig hebben, Hij kan al onze problemen oplossen, en nog veel meer. Toch wil Hij niet dat we Hem aannemen op basis van wat we van Hem krijgen. Het gaat Hem om relatie met Hem zelf. Iemand heeft dat wel eens genoemd: Gods aangezicht zoeken, niet zijn handen... Dit is ook een reden dat Hij soms tot ons komt in een andere gedaante dan die we van Hem kennen.

...ons onze intellectuele nieuwsgierigheid te laten bevredigen

Ten derde is God er niet op uit dat we Hem gebruiken om onze intellectuele nieuwsgierigheid - onze zucht naar kennis - te prikkelen en bevredigen. Voor sommige mensen is het leven als een grote legpuzzel die bestaat uit vele verschillende stukjes. Eén daarvan heeft het etiketje 'God' gekregen en hun leven lang proberen ze God 'op het juiste plekje' te krijgen in hun puzzel. Maar God is niet maar een stukje van de puzzel. Als wij Hem wel vanuit zo'n houding benaderen, zal Hij zichzelf niet aan ons openbaren. Er zijn wetenschappers die hebben gezegd: ''Als ik God in een reageerbuis kan stoppen, dan zal ik in Hem geloven''. Dat is natuurlijk belachelijk! Geen enkele god die in een reageerbuis gestopt kan worden, is het waard om in te geloven. Juist omdat God niet uitsluitend intellectueel 'ontdekt' wil worden, hult Hij zich soms in vermomming en kiest Hij soms voor mysterieuze, onlogische, verrassende openbaringen van wie Hij is.

Samenvattend kunnen we zeggen dat God soms incognito gaat, omdat Hij wil dat we naar Hem op zoek gaan om wie Hij is, naar Hem verlangen om Hemzelf, los van zijn kracht, zijn zegeningen, of welk ander voordeel dan ook. Hij hult zich in zekere zin in geheimenis, om een diepere openbaring van zichzelf aan ons te geven.

Gebed van de dag

Almachtige Vader, dank U wel dat ik Uw oneindige grootheid mag eren zonder dat het mij intimideert. Integendeel, U wilt juist dat ik dichterbij kom, U beter leer kennen en groei in een persoonlijke relatie met U. Dit is voor mij onbegrijpelijk, maar ook een geweldige genade. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

MACEDONIË

  • Het team vertaalt verschillende boeken. Bid om Gods bescherming, kracht en zegen voor hen en voor degenen die doorgaan met het drukken en verspreiden van de boeken.
  • Bid dat Dereks onderwijs de gelovigen versterkt, en hen helpt hun roeping te ontdekken.
  • Bid dat de Heilige Geest een ware eenheid brengt bunnen het Lichaam van Christus in dit land, en dat Hij de harten van de gelovigen vurig maakt voor evangelisatie en voor manieren om Gods liefde te delen.