Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Waarom we God danken en prijzen

Leestijd: 2 min.

We beginnen vandaag met de tekst waar we gisteren mee eindigden:

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met dankzegging, laten wij voor hem vrolijk juichen met psalmen. (Psalm 95:2, NASB)

Hier zien we duidelijk de twee stadia van toegang: dankzegging en lofprijs. En daarbij gaat dankzegging volgens deze Psalm voorop. Er is geen andere weg naar de aanwezigheid van God. De volgende drie verzen van de psalm geven ons de reden waarom we God dankbaar mogen zijn en waarom we Hem moeten prijzen. De Bijbel is een bijzonder logisch boek. Het vraagt ons niet alleen om God te danken en te prijzen, maar vertelt ons ook waarom.

Want de Heer is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. (vers 3)

Weet je nog dat lofprijs ons in contact brengt met Gods grootheid? In dit vers zien we twee keer het woord ‘groot’: Hij is de grote God en de grote Koning. We erkennen Zijn grootheid door luide, jubelende en enthousiaste lofprijs. Vervolgens zien we Hem als de machtige Schepper:

In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. (vers 4-5)

Dus we richten ons eerst op Zijn goedheid en komen om Hem te danken, en prijzen Hem vervolgens voor de ontzagwekkende grootheid van Zijn schepping. Maar dit is slechts de weg van toegang. In vers 6 komen we toe aan aanbidding. Dankzegging en lofprijs zijn onze manier om God te naderen in aanbidding. En zodra we in aanbidding komen, zien we dat dit een houding is.

Kom, laten we aanbidden en neer bukken, laten wij knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft. (vers 6)

We zijn de grens gepasseerd van het ‘ons uitdrukken’ en hebben inmiddels lichamelijk en geestelijk ‘een houding’ aangenomen. We beginnen met dankzegging en lofprijs, maar dat is in zichzelf niet het einddoel. Als christenen ophouden na het danken en prijzen, hebben ze het eigenlijke doel gemist – ware aanbidding; dit is geen uitdrukking van onze mond of ons lichaam, maar een totale innerlijke houding. Morgen lezen we verder over aanbidding. Laten we vandaag de tijd nemen om in onze eigen woorden, of met de woorden uit de Bijbel, God te prijzen om Zijn ontzagwekkende grootheid.

Gebed van de dag

Vader, ik wil met vreugde voor U zingen, ja ik wil juichen voor U, de rots van mijn heil. Ik ga Uw aangezicht tegemoet met dankbaarheid, ik juich voor U vol vreugde met liederen. Want U bent een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. In Uw hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van U. Van U is ook de zee, want U heeft haar gemaakt, Uw handen hebben het droge gevormd. Amen. (naar Psalm 95:1-5)

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN

  • Bid om voortdurende voorziening van de Heer, om groei van het gevangeniswerk en om Zijn zegen voor de honderden gedetineerden die elke maand op verzoek materiaal van Derek ontvangen.
  • Bid dat zij die Dereks boeken hebben, contact houden met het werk nadat ze zijn vrijgelaten, en dat ze een sterke wandel met de Heer blijven houden in het werk wat ze doen.