Shop Doneer

Waarom zijn we op aarde?

Leestijd: 3 min.

Vandaag gaan we het hebben over een veelvoorkomende vraag: waarom zijn we op aarde? Gisteren zagen we dat wij Jezus' getuigen zijn op aarde - niet een getuige van onszelf, niet een getuige van een kerk, maar van Hem! Ook leerden we dat we ervoor moeten kiezen om óf met God mee te werken, óf dat we Zijn kansen voorbij laten gaan...

Ik werd zendingswerker. Mijn loopbaan als prediker begon in de stad Jeruzalem in 1946. Ik prijs de Heer dat in de jaren die volgden, ik ook letterlijk naar de uitersten van de aarde mocht gaan. In onze basistekst van gisteren lazen we:

...en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)

Als we het eerste deel van die tekst nog eens lezen, ...maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal, dan realiseren we ons dat het deze opdracht is, waar we in de eerste plaats de kracht van de Heilige Geest voor hebben ontvangen...

Trouwens, weet je waar in mijn geval die 'uitersten der aarde' onder meer bleken te zijn? Bedenk je daarbij dat dat punt gemeten moet worden vanaf Jeruzalem. Als je naar een aardbol kijkt en de verste afstand meet op het aardoppervlak, vanaf Jeruzalem naar een plaats die bewoond is, weet je waar je dan uitkomt? Bij de oostkust van Nieuw-Zeeland.

Met kerst 1967 kwam ik in Nieuw-Zeeland, en sinds die eerste keer ben ik daar nog vele malen geweest. Mijn grootste verlangen en doelstelling was om een getuige van Jezus te zijn tot de einden van de aarde, totdat elke stam en taal en natie gehoord heeft over redding in de Here Jezus Christus. Het baart me weleens zorgen dat de Gemeente in het algemeen behoorlijk verslapt is in het werken aan en bereiken van die doelstelling. Van de honderden miljoenen mensen op het continent Afrika, hebben vele miljoenen nog nooit de Naam van Jezus gehoord. En als je naar het subcontinent India gaat, dan hebben we het over nog eens vele honderden miljoenen...

Daarom zijn we op aarde!

Een oud Engels gezang zegt: 'Tell me the old, old story...' Jaren terug zag ik in een tijdschrift een foto van een oude, Aziatische vrouw. Ze had grijs haar, vele rimpels en was duidelijk op leeftijd. Zij zei over dit lied en over het Evangelie: ‘Het oude, oude verhaal?! Nou, ik bén oud, maar ik heb het nog nooit gehoord!’ Zoals deze Aziatische vrouw zijn er vele miljoenen die het Evangelie nog nooit hebben gehoord. Voor hen is het niet oud. Voor sommige mensen is het verrassend nieuw.

Toen een vriend van mij ooit naar Rusland vloog, getuigde hij tegen twee stewardessen. Hij las Johannes 3:16 aan hen voor en zei: ‘God houdt van jullie!’ Ze zeiden: ‘God houdt van ons? Onmogelijk. Dit hebben we ons hele leven nog nooit gehoord...’ In het vliegtuig leidde hij deze twee stewardessen tot de Heer, vlak voor de neus van alle andere passagiers. In hun hele leven hadden ze nog nooit gehoord dat God van hen houdt. Het was totaal nieuw voor hen.

Waarom zijn we op aarde? Om getuigen van Jezus Christus te zijn – om het de mensen te vertellen, het hen te laten weten en vooral, het hen te laten zien.

Gebed van de dag

Heer, ik realiseer me dat het delen van dat oude, 'gouden' verhaal van het Evangelie zo'n beetje het meest belangrijke is waarvoor ik hier op aarde ben. Maakt u mij gepassioneerd en bekwaam om het te delen in iedere gelegenheid waarin Uw Geest mij leidt. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

  • De wereld wordt steeds meer een ‘dorp’. Bid dat de wereldwijde DPM-kantoren soepel functioneren als ‘één lichaam’, om de mensen, waaronder vluchtelingen, gedetineerden en migranten, waar ze ook maar zijn, zo effectief mogelijk te dienen in hun moedertaal.