Shop Doneer

Wacht op God

Leestijd: 3 min.

Abraham was een mens zoals wij. Ook hij maakte fouten. God had hem een kind beloofd, een erfgenaam om zijn erfdeel over te nemen. Maar zoals u weet, bleef de vervulling van die belofte uit. Na 12 jaar was er nog geen erfgenaam. Sara was inmiddels 78 jaar en zelf beschouwde ze haar situatie als hopeloos. Uiteindelijk zei ze: ,,Als we ooit nog een kind willen hebben, dan kunnen we er beter zelf iets aan doen’’. In de omgang met God en Zijn beloften is dit één van de meest vernietigende uitspraken die we kunnen doen:,, We kunnen er beter zelf iets aan doen.’’ Abraham luisterde naar dit (verkeerde) advies van zijn vrouw en verwekte een kind bij Sara’s dienstmaagd, Hagar. Overigens was daar, naar de maatstaven van die tijd, niets immoreels of verkeerds aan. Maar het was niet Gods plan!

De naam van het kind was Ismaël, en de Arabieren die vandaag in het Midden Oosten wonen, behoren tot zijn nakomelingen. Later schonk Sara zelf het leven aan Isaäk. Al die tijd was hij het kind dat God werkelijk voor haar bestemd had. In de 4000 jaar die daarop volgden, is er altijd spanning geweest tussen de afstammelingen van deze twee kinderen: Ismaël en Isaäk - een spanning die in onze dagen een absoluut hoogtepunt lijkt te bereiken. Door de ironie van de geschiedenis zijn het de afstammelingen van Ismaël die nu de grote barrière vormen voor de terugkeer van Isaäks afstammelingen, naar het hun beloofde erfdeel. De geschiedenis kan geen duidelijker les leren: Het is rampzalig om met natuurlijke, menselijke methoden te grijpen naar een door God gegeven erfenis.

Charles Simpson zei eens: ,,Het kind van de menselijke haast is een Ismaël.” Neem nooit het besluit dat je God beter een handje kunt helpen met de beloften die Hij jouw gegeven heeft!

Voor mij is dit de basisles: De dingen waarvan wij denken dat ze goed zijn, dingen die goed lijken, maar die voortkomen uit menselijke pogingen om het goede te doen, zijn de grootste rampen. God beware ons ervoor! God beware mij ervoor! Hij beware ons allen voor het verwekken van Ismaëls, want we zullen er ons hele leven spijt van hebben. Wat is een van de grootste tests, die God ons ooit laat doormaken? Wachten! Als God ons zegt een berg te beklimmen, dan beginnen we onmiddellijk te klimmen! Maar als God ons zegt te blijven zitten wachten aan de voet van de berg, dan krijgen we dat vaak niet voor elkaar.

Laten we kijken naar een ander voorbeeld van overgave. Waarschijnlijk is hij de meest volwassen persoon uit de Bijbel: Mozes. Hoe groeide hij in volwassenheid? Door veertig jaar door te brengen in de woestijn. Door dat proces werd hij de zachtmoedigste man op aarde. Mozes stond niet op zijn rechten, maar deed een stap terug en zei: ,,Laat iemand anders het doen.’’ De veertig jaren van wachten hadden hem niet nerveus, gespannen en ambitieus gemaakt, maar hadden hem leren loslaten, waardoor hij in nederigheid zei: ,,Laat toch iemand anders gaan.’’ Juist door die houding van overgave was hij bruikbaar en zou hij succes tegemoet gaan. Als hij gespannen en ambitieus was geweest, was hij afgestevend op een ramp.


Gebed van de dag

Vader, ik wil leren te wachten op U. Help mij om niet uit ongeloof zelf aan de slag te gaan, maar altijd achter U aan te blijven gaan. Help mij herkennen wanneer geloof betekent te handelen, en wanneer geloof betekent te wachten op Uw handelen. Dank U voor Uw rust die ik mag ontvangen in het vertrouwen op U. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

  • Bid om een geslaagde promotie van Dereks materialen op sociale netwerken in 2021.
  • We zijn een video-clip aan het ondertitelen waarop Derek en Ruth bidden voor de zieken. Bid dat het een grote zegen zal zijn en veel mensen in staat zal stellen genezing van de Heer te ontvangen.