sluit
Shop Doneer

Waken en bidden

Leestijd: 3 min.

We kijken naar kenmerken van onze wil, die door God wordt gekneed, gevormd, bereid in de beproeving van een vurige oven, geordend en met discipline wordt gedekt, en vervolgens bedekt met wierook van aanbidding. Vandaag kijken we naar drie overige kenmerken van onze wil, die we haalden uit de accurate Bijbelse beschrijving in Leviticus 24, hoe de toonbroden moesten worden bereid en verzorgd.

6. Het brood moet voortdurend voor Gods aangezicht tentoongesteld liggen, dag en nacht. God zegt: ,,Ik wil kunnen zien waar het brood is." Onze wil moet voortdurend uitgaan naar Gods wil en voor Hem open liggen. De les die hier in ligt voor ons, is dat we moeten waken voor verborgen motivaties.

7. Een dubbele, beschermende sierlijst of kroon omringde het brood (zie Exodus 37:10-12). Het brood was zo kostbaar, dat één beschermende krans rondom de tafel niet voldoende was. Er werd een tweede sierlijst gemaakt, zodat de kruimeltjes die over de eerste krans vielen, beschermd werden door de buitenlijst. Zo is er ook een dubbele beschermingslijst rondom je wil; het waken en bidden. Lees maar in Lukas 21:36:

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Je moet leven op zo'n manier dat het onrechtvaardig van God zou zijn om het oordeel dat Hij brengt over de goddelozen, ook over jou zou laten komen. Betekent dat 'werken' om je heil te verdienen? Nee, het betekent een leven van waken en bidden; leven in gerichtheid op God en in communicatie met Hem, zodat je waardig bevonden zult worden om te ontsnappen. Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak (Mattheüs 26:41). Jezus zei eigenlijk: ,,Je hebt gezegd dat je me altijd zou volgen, maar als je niet waakt en bidt, zul je verrast worden." Dat is zeker wat er met de discipelen gebeurde. Waken en bidden is onze dubbele beschermingslijst om het toonbrood (het brood van Gods wil en aanwezigheid in je leven) heen. Waken en bidden houdt onze onderworpen wil op zijn plaats.

8. Het achtste en laatste kenmerk van het brood is, dat het vers moet worden neergelegd. Je moet je wil regelmatig opnieuw aan God toewijden. Smith Wigglesworth heeft eens gezegd: ,,Iedere nieuwe openbaring vereist een nieuwe toewijding." Daar ben ik het mee eens. Iedere keer dat God je een nieuwe waarheid laat zien, je een nieuwe openbaring of nieuwe opdracht geeft, dan vraagt dit opnieuw van je dat de toonbroden vers op tafel worden gelegd, dus dat jij je wil opnieuw onderwerpt aan Gods wil.

In de voorhof - met o.m. het brandofferaltaar en het wasvat - ging het over wat God heeft gedaan voor ons. Maar als we het heilige binnenkomen, dan gaat het om onze reactie naar God. En hier begint het met de wil. Persoonlijk heb ik hier heel bewust een leefstijl van gemaakt. Als ik op straat loop of ergens mee bezig ben, dan denk ik geregeld bij mezelf: Liggen de toonbroden klaar? Ligt elk brood op zijn plaats? Is er iets in mij wat niet onderworpen is aan Uw wil? En dan bedoel ik niet dat ik me met treurnis en in een dwangbuis heb toegewijd aan Gods wil... Nee, ik vind als mens mijn grootste vreugde in het doen van de wil van mijn Vader!

Gebed van de dag

Vader, wat een voorrecht is het om Uw wil te doen! Ik wijd mezelf vandaag opnieuw toe om Uw wil te verstaan en te doen. Ik wil waken en bidden om Uw wil te doen. Ik doe elke dubbele motivatie weg. Brengt U mijn denken in lijn met Uw denken, en doe mij spreken en handelen vanuit Uw wil! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

TSJECHIË

  • We hebben Sleutel tot het Midden Oosten met succes gedrukt. Bid dat de gelovigen met liefde aanvaarden wat de Bijbel leert over de wortels van het christelijke geloof in de ware olijfboom – het Joodse volk.
  • Bid dat onze redactionele en grafische teams op een geslaagde manier tegen het eind van dit jaar nog twee boeken kunnen afronden: Geestelijke strijd en Zegen of vloek, aan u de keus.
  • Bid dat onze Engelse zomerkampen en de andere programma’s voor jongeren en kinderen veel goede vruchten zullen voortbrengen bij de nieuwe generatie die nu wordt bereikt voor Jezus.