Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Wandelen en rusten

Leestijd: 2 min.

De enige echte reden dat de Israëlieten hun van God gekregen erfenis niet binnengingen, was ongeloof. Datzelfde kan ons gebeuren. De schrijver van de Hebreeënbrief paste de situatie van Israël toe op gelovigen in Jezus Christus:

Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. (Hebreeën 4:2b)

Gods Woord kan tot ons komen, maar het zal niets uitwerken en ons geen zegen brengen, als we het niet ontvangen met geloof.

In het volgende vers staat:

Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen...

Echt geloof brengt ons in de rust. Ken jij die rust in geloof? Of loop je hetzelfde gevaar als de Israëlieten, die hun hart verhardden? Vanwege hun ongeloof misten ze alles wat God voor hen had. De schrijver van de Hebreeënbrief maakt duidelijk dat dit ons ook kan gebeuren. Sterker nog, het zal ons zeker gebeuren, als we geen ernst maken met het zoeken van die geloofsrust.

Een stuk verder in Hebreeën lezen we de praktische toepassing van deze les:

Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ​ongehoorzaamheid​ ten val zal komen. (Hebreeën 4:11)

Steeds als we in de Bijbel het woordje 'dan', 'dus' of 'daarom' tegenkomen, moeten we kijken waarom het er staat... Zo laat onze bovenstaande tekst zien dat we niet op dezelfde manier moeten afdwalen als de Israëlieten in het Oude Testament. Laten we ons wapenen tegen ongeloof – ons hart erop zetten om te wandelen in geloof, ons geloof voeden en elkaars geloof versterken. Laten we niet dezelfde tragische fout maken die Israël maakte. Onthoud dat er altijd een direct verband is tussen ongeloof en ongehoorzaamheid – en omgekeerd maakt echt geloof juist altijd dat we wandelen in gehoorzaamheid.

Gebed van de dag

Heer, dank U voor de belofte dat ik Uw rust mag binnengaan. Echt geloof brengt mij in Uw rust. Laat mijn gehoorzaamheid aan U altijd gebaseerd zijn op geloof. Daarom zal ik vrezen, zodat ik niet faal in het rusten in Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.