Shop Doneer

Wandelen in gehoorzaamheid aan God

Leestijd: 2 min.

In de ceremonie tijdens Pesach, werd het bloed van de lammeren opgevangen in schalen. Als het bloed uit de schalen was aangebracht op de deurposten van de huizen waarin de Israëlieten woonden, waren ze veilig, op voorwaarde dat ze binnen bleven.

Deze waarheid is van groot belang: het bloed beschermt hen die gehoorzaam zijn. Je bent veilig als je leeft in gehoorzaamheid. Paulus bevestigt dit principe, door ons te waarschuwen dat we de genade nooit mogen misbruiken door willens en wetens te blijven zondigen. Hij zegt in Romeinen 6:15:

Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de Wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

In 1 Petrus 1:1 groet de apostel de vreemdelingen in de verstrooiing. In het Grieks staat hier het woord 'diaspora'. Petrus schreef dus aan de Joden die buiten het land Israël woonden en die waren uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. (vers 2)

Wat ik in deze tekst opmerkte, is dat gehoorzaamheid komt vóór de besprenkeling. Het bloed wordt niet gesprenkeld op ongehoorzame kinderen van God, en het beschermt niet degenen die het huis uit gaan. Het beschermt alleen degenen die achter het bloed blijven, dus wie erdoor bedekt zijn. Houd dus in gedachten dat hoewel het bloed voorziet in volmaakte bescherming, dit alleen geldt als we in alle oprechtheid leven in gehoorzaamheid. Wanneer we incidenteel zondigen, is er altijd genade en vergeving, maar als we bewust leven in ongehoorzaamheid, dan kunnen we niet rekenen op bescherming door het bloed van Jezus.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de bescherming door het bloed van Jezus. Vandaag spreek ik uit dat ik in volledige gehoorzaamheid aan U zal wandelen. Laat het mij zien Heer, als er gebieden zijn waarin ik niet gehoorzaam ben aan U, zodat ik mij kan bekeren en helemaal leef tot Uw eer. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over het bloed van Jezus? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over het belang van Gods Woord. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.