Shop Doneer

Wandelen in gehoorzaamheid

Leestijd: 1 min.
In de ceremonie tijdens Pesach, werd het bloed van de lammeren opgevangen in schalen. Als het bloed uit de schalen was aangebracht op de deurposten van de huizen waarin de Israëlieten woonden, waren ze veilig, op voorwaarde dat ze binnen bleven.
Deze waarheid is van groot belang: het bloed beschermt hen die gehoorzaam zijn. Je bent veilig als je leeft in gehoorzaamheid. Paulus bevestigt dit principe, door ons te waarschuwen dat we de genade nooit mogen misbruiken door willens en wetens te blijven zondigen. Hij zegt in Romeinen 6:15:Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!
In 1 Petrus 1:1 groet de apostel de vreemdelingen in de verstrooiing. In het Grieks staat hier het woord 'diaspora'. Petrus schreef dus aan de Joden die buiten het land Israël woonden en die waren uitverkoren (...) overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus (vers 2).
Wat ik in deze tekst opmerkte, is dat gehoorzaamheid komt vóór de besprenkeling. Het bloed wordt niet gesprenkeld op ongehoorzame kinderen van God, en het beschermt niet degenen die het huis uit gaan. Het beschermt alleen degenen die achter het bloed blijven, dus wie erdoor bedekt zijn. Houd dus in gedachten dat hoewel het bloed voorziet in volmaakte bescherming, dit alleen geldt als we in alle oprechtheid leven in gehoorzaamheid. Wanneer we incidenteel zondigen, is er altijd genade en vergeving, maar als we bewust leven in ongehoorzaamheid, dan kunnen we niet rekenen op bescherming door het bloed van Jezus.

Dank U Heer, voor de bescherming door het bloed van Jezus. Vandaag spreek ik uit dat ik in volledige gehoorzaamheid aan U zal wandelen. Laat het mij zien Heer, als er gebieden zijn waarin ik niet gehoorzaam ben aan U, zodat ik mij kan bekeren en helemaal leef tot Uw eer. Amen.