Shop Doneer

Wandelen met God

Leestijd: 2 min.

Het Nieuwe Testament is in essentie één grote uitnodiging om gemeenschap te hebben met God en in eenheid met Hem te wandelen. Om te wandelen met God, moeten we het volgens Amos 3:3 eens met Hem worden en omdat Hij onveranderlijk is en volmaakt, zullen wij ons denken moeten veranderen.

In Jesaja 55:8-10 leerden we dat onze gedachten en onze plannen in lijn moeten komen met Gods gedachten en plannen, want van nature is er een onoverbrugbare kloof tussen die twee. Door het offer van de Here Jezus is die kloof echter toch overbrugbaar, door één fundamentele, eerste stap: bekering. Als wij ons bekeren, oftewel 'van gedachten veranderen', dan verandert vervolgens ook ons spreken en ons handelen.

Als we in gemeenschap met God gaan wandelen, komt ons denken in lijn met Gods denken, op vier fundamentele gebieden:

1) Gods doelen worden onze doelen:

  1. De glorie en heerlijkheid van God
  2. Uitnemendheid

2) Gods prioriteiten worden onze prioriteiten:

  1. Zijn Koninkrijk
  2. Het eeuwige vòòr het tijdelijke

3) Gods houdingen worden onze houdingen:

  1. Oneindige aandacht voor het kleine
  2. Genadig èn rechtvaardig

4) Gods rangschikkingen worden de onze:

  1. Geestelijk: Geloof of ongeloof
  2. Moreel: Licht of duisternis, Waarheid of leugen, Gerechtigheid of zonde, Haat of liefde

Tijdens onze wandel met God wordt ons natuurlijke denken vernieuwd en komt het in lijn met Gods denken; onze gemeenschap met God groeit en we leren Hem steeds beter kennen. Ons denken, ons spreken en ons handelen verandert, met heerlijke gevolgen. Doordat Gods Woord doordringt in ons hart en leven, worden vier resultaten zichtbaar: vreugde, vrede, lofprijs en vruchtbaarheid.

Wie zo wandelt met God, ontvangt de prachtige belofte die we eerder zagen in Psalm 1 en Jeremia 17:

Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Hij of zij is altijd gezegend, is altijd fris, verwelkt niet en kent geen dorheid. [De samenvatting van dit alles is die eenvoudige, prachtige zin:] Alles wat hij doet, komt tot bloei. (NBV)

En het eerste en hoogste doel van God met dit alles, is dat Zijn Koninkrijk middenin deze wereld gevestigd wordt, zodat Zijn naam wordt verheerlijkt!

Gebed van de dag

Heer, wilt U mij helpen om de keuzes die ik de afgelopen tijd gemaakt heb om mijn denken in lijn te brengen met uw denken, vast te houden. Dank U wel voor uw belofte, dat ik dan mag zijn als die boom, welks loof niet verwelkt. Dank U wel, dat ik dan vrucht mag dragen zodat mijn leven hier op aarde tot Uw eer mag zijn en tot opbouw van Uw Koninkrijk. Amen.

Dereks boek Wandelen met God

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.