Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Wanneer er verdrukking komt

Leestijd: 2 min.

En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. (Mattheus 13:3-8)

Deze bekende gelijkenis beschrijft vier reacties van mensen op de boodschap van Gods Woord. Het zaad dat langs de weg viel, staat voor mensen die de boodschap nooit ontvangen hebben in hun hart. Het zaad dat op goede grond viel, dat zijn de mensen die de boodschap in hun hart hebben opgenomen en na verloop van tijd, door geloof en gehoorzaamheid, blijvende vrucht hebben opgeleverd. Maar tussen deze twee groepen beschrijft Jezus nog twee andere groepen bij wie het zaad op steenachtige plaatsen en tussen de dorens valt. In deze beide groepen vinden we mensen die de boodschap wel ontvingen in hun hart, maar later niet voldeden aan de voorwaarden om goede, blijvende vrucht te kunnen voortbrengen. Van beide groepen mogen we daarom zeggen dat zij de beproeving waaraan zij onderworpen werden niet hebben doorstaan, nadat zij aanvankelijk Gods Woord wel hadden aangenomen.

Wat voor soort beproeving wordt door elk van deze twee groepen uitgebeeld? We kijken eerst naar het zaad dat op steenachtige plaatsen viel. In Mattheüs 13:20-21 zegt Jezus hierover:

Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als (NBG: wanneer) er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen.

De juiste vertaling is: wanneer er verdrukking of vervolging komt. Dit is veelbetekenend. Hij zegt niet 'als er verdrukking of vervolging komt...' maar 'wanneer er vervolging of verdrukking komt...' Met andere woorden, voor wie het Woord van God ontvangt, zal de één of andere vorm van vervolging of verdrukking vroeg of laat zeker komen. De vraag is niet óf we deze dingen zullen tegenkomen, maar of ons karakter zo gevormd zal zijn dat we er overwinnend doorheen zullen komen, met onbeschadigd geloof. Hiervoor moeten we Gods Woord tot in het diepst van ons hart laten doordringen en alles wat zich daar bevindt in overeenstemming brengen met Zijn wil. Er moeten in ons nergens harde, 'steenachtige' plaatsen zijn die verhinderen dat Gods Woord doordringt en werkt.


Gebed van de dag

Vader, wilt U mij helpen om niet alleen te leven op het ontvangen van Uw Woord met vreugde, maar om het ook wortel te laten schieten in mijn denken, mijn keuzes en mijn hele wezen. Als ik dan door verdrukking en moeite heen ga, zal ik er kracht uit kunnen putten en mij blijven vasthouden aan U. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd


SRI LANKA

Bishop Prince is in Sri Lanka de vertaler voor Elsie en Danny, de directeuren van DPM-India, als zij hier in de bediening staan. Hij coördineert nu het werk van DPM in Sri Lanka. Bid om Gods bescherming, wijsheid en zalving voor hem, nu hij met dit belangrijke werk begint.