sluit
Shop Doneer

Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig

Leestijd: 3 min.

Vandaag zullen we zien dat wanneer je zwak bent, je eigenlijk machtig bent! We kijken naar het voorbeeld van Paulus:

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. (2 Korinthiërs 12:7-10)

God houdt zoveel van Zijn mensen dat Hij al het mogelijke zal doen om te voorkomen dat ze hoogmoedig worden. Soms zijn de zaken waartegen we bezwaar maken en waarover we ons bij God beklagen, juist bewijzen van Zijn liefde en zorg voor ons.

Sommige mensen denken dat de gebeden van een echt geestelijk mens altijd beantwoord worden. Naar die norm gerekend was de apostel Paulus niet zo'n geestelijk mens! Hij bad drie keer, maar ontving geen antwoord. En toen hij uiteindelijk toch een antwoord ontving, was het 'nee'. Sommige mensen realiseren zich te weinig dat 'nee' ook een antwoord is.

Als we Gods kracht graag willen ontvangen, moeten we eraan denken dat deze geopenbaard wordt in onze zwakheden. Paulus kwam toen bij een daarom. Waarom zou hij een behagen hebben in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen? Omdat die hem nederig maakten; ze brachten hem lager. In wezen zei hij: 'Elke keer dat ik lager ga, ontvang ik meer van God; wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig; als ik roem in mijn zwakheden, rust de glorie van God op mij. Maar als ik vertrouw op mijn eigen bekwaamheid, intelligentie, ervaring en kracht, dan trekt God Zich terug.

Johannes de Doper vatte dit uitermate beknopt samen in Johannes 3:30. Over zijn relatie tot Jezus, de Messias voor Wie hij gekomen was als wegbereider, zei hij:

Hij moet meer worden, maar ik minder.

Die simpele verklaring schetst een doorgaand proces: steeds minder van jezelf, zodat Jezus steeds meer wordt.

De evangelist Dwight L. Moody zei: ‘Als jongeman stelde ik me voor dat God Zijn gaven op planken bewaarde. Hij meende dat de beste gaven op de bovenste planken lagen, zodat je omhoog moest reiken om ze te pakken. Later zag ik in: de beste gaven liggen op de onderste planken - je moet knielen en buigen om ze te pakken.’

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U mij dit geheimenis, dat de grootste, meest rijke gaven juist onderaan te vinden zijn, en niet op de plaats waar wij als mensen ze zouden verwachten: op hoge, verheven posten. Leer mij toch om anders te gaan denken, Heer. U moet meer worden, en ik minder! Amen.

Boeken over nederigheid

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over nederigheid? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je je trots aflegt en Zijn offer centraal zet in jouw leven!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.