Shop Doneer

Want ons zal een kind worden geboren

Leestijd: 2 min.

Vandaag gaan we kijken naar een prachtige en accurate profetie van Jesaja. Er staan twee dingen over dit kind: Hij wordt als kind geboren, maar gegeven als zoon. Jezus werd niet de Zoon van God door incarnatie. Hij was al eeuwig de Zoon van God. Hij was de Zoon die werd gegeven, maar door incarnatie werd Hij het kleine kind. Zijn eeuwige natuur wordt namelijk elders beschreven. Bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 1 verzen 1–3:Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.
Dit vertelt ons zeven geweldige feiten over de Zoon van God.

  1. Hij is de erfgenaam van alles. De hele schepping, het hele universum, zal zijn voltooiing en vervulling vinden in Hem.
  2. Door Hem heeft God het universum gemaakt. Hij is de creatieve bron van alles.
  3. Hij is de uitstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de uitdrukking van wat we niet kunnen zien van de onzichtbare God.
  4. Hij is de exacte weergave van Gods wezen. Hij vertegenwoordigt op een volmaakte manier de exacte aard van de eeuwige, onzichtbare God, in een vorm die wij kunnen begrijpen.
  5. Hij ondersteunt alles door Zijn Woord. Hij is de ondersteunende kracht in het hele universum.
  6. Hij voorzag in de reiniging van onze zonden door Zijn dood aan het kruis.
  7. En nadat Hij dat had gedaan, werd Hij gezeten aan Gods rechterhand. Hij nam de plaats in van alle autoriteit en glorie in het universum.


Dat is wie Jezus werkelijk is. Maar in de geschiedenis kwam Hij naar ons toe in die vreemde vermomming, de kleine baby die opgroeide tot een timmermanszoon.Gebed van de dag

Hemelse Vader, niemand had ooit verwacht, of ooit gedacht, dat Jezus daar in een donkere stal op het hooi zou slapen. Wie zou hebben herkend dat Hij Uw Zoon is, onze Verlosser? Ik aanbid U, Heer Jezus, en zegen Uw heilige naam. Dank U voor Uw komst naar deze wereld, om bij ons te wonen en ons te verlossen. Gezegend bent U, mijn geweldige Heiland, Zoon van God! Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd

ZWITSERLAND

Bid om wijsheid van de Heer voor Ruedi voor het lopende werk van DPM in dit gebied; bid ook om door de Heer geleide contacten met de juiste mensen die Dereks onderwijs helpen promoten en delen.