Shop Doneer

Wat een welkom!

Leestijd: 1 min.
Thema: Leer bidden

De Bijbel geeft een prachtig beeld van hoe God ons welkom heet als we tot Hem komen. Het is het bekende verhaal dat Jezus vertelt over de verloren zoon die van huis was weggelopen, al zijn geld verkwistte, diep in de problemen terechtkwam en eindigde in totale mislukking. Aan het eind van al zijn krachten gekomen, zei hij: „Ik kan beter teruggaan naar huis. Misschien zal mijn vader me willen ontvangen. Ik kan hem niet vragen me terug te nemen als zijn zoon, maar ik kan hem vragen me aan te nemen als één van zijn knechten...” Maar hoe ontving zijn vader hem?En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij (de zoon) nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. (Lukas 15:20)Wauw! Wat een welkom kreeg deze jongeman toen hij bereid was terug te keren naar huis. Hij kreeg zelfs de kans niet om te zeggen: ,,Uw slaaf worden is goed genoeg…’’. Nee, zijn vader kuste hem en gaf hem een warm welkom terug als zijn kind.Dit is een prachtig beeld van hoe God ons ontvangt. Hij geeft ons geen uitbrander, neemt ons niets kwalijk, Hij is niet streng en afstandelijk. Hij is liefhebbend en warm en genadig. Jakobus1:5 vertelt ons dat God overvloedig geeft en geen verwijten maakt . Laat dat goed tot je doordringen als je in de komende pagina’s met me meedenkt over gebed. God geeft overvloedig. Hij ziet geen gebreken. Als we dat beeld van God in gedachten houden, dan verandert het onze hele manier van bidden.

Vader, dank U wel dat U mij overvloedig wilt geven en dat U mij geen verwijten maakt. Ik ben welkom bij U zoals ik ben.