Shop Doneer

Wat het kruis in ons doet

Leestijd: 2 min.
Tot nu toe hebben we te maken gehad met dingen die het kruis voor ons heeft gedaan. Natuurlijk zijn christenen daar blij mee, maar velen laten het daarbij. Hun bidden is voornamelijk vragen om meer, meer, meer...! Hun christen zijn wordt oppervlakkig en onbevredigend omdat dit niet Gods eindbestemming voor hen is. Daarom zullen we nu doorstuderen op een ander aspect van het kruis: niet wat het kruis voor ons kan doen, maar wat het in ons kan doen. We zullen onderzoeken hoe God omgaat met wat we noemen de oude mens. Dat is namelijk de poort naar het volgende gedeelte; wat het kruis in ons moet doen. Allereerst moeten we een helder beeld krijgen van de oude mens. Het Nieuwe Testament spreekt over twee mensen: de oude mens en de nieuwe mens. Ze krijgen nooit een naam, worden nooit Kees, Henk of Jan genoemd. Toch behoren ze tot de belangrijkste figuren in het Nieuwe Testament. Zoals ik het begrijp, is de oude mens de zondige aard of onze zondige natuur, die we hebben geërfd door onze afstamming van Adam. Sommige mensen noemen hem daarom ook 'de oude Adam' en dat is legitiem, omdat Adam 'mens' betekent. Adam had nooit kinderen vóórdat hij in opstand kwam. Daardoor wordt iedere nakomeling van Adam geboren met een innerlijke neiging naar opstand, het karakter van een rebel, een opstandeling. Het maakt niet uit hoe intelligent en verstandig je bent, of hoe jong en onbevangen, of hoe oud en wijs... Er zit een rebel in iedere afstammeling van Adam. Je kunt dit al zien bij kleine kinderen. Omdat ik de adoptievader was van negen meisjes, heb ik wel enige ervaring met meisjes. Een klein meisje van een jaar of twee is het liefste, schattigste wezentje dat iemand zich maar kan voorstellen. Je kunt je niet indenken dat zo'n schatje iets verkeerds zou doen. Maar als je zegt : ,,Kom eens hier!'', dan draait ze zich om en rent hard de andere kant op! Zelfs op die jonge leeftijd laat de rebel, die zijn of haar eigen weg gaat, zich herkennen. De Bijbel noemt deze opstandeling de oude mens. Gods plan is deze oude mens in jou en mij te verruilen voor de nieuwe mens. We kunnen het als volgt onder woorden brengen: Aan het kruis werd onze oude mens gedood, zodat daarvoor in de plaats de nieuwe mens in ons tot leven kon komen. In Matt. 3:10, het vers dat in feite het evangelie introduceert, zegt Johannes de Doper, die als wegbereider voor Jezus werd uitgezonden: Reeds nu ligt de bijl aan de wortel der bomen. Het woord radicaal, afgeleid van het Latijnse woord radix (wortel) betekent ofwel 'met wortel en al', of ook wel: 'dat wat met de wortel afrekent'. Van alle boodschappen die de mensheid ooit hebben bereikt, is het evangelie van Jezus de meest radicale. Veel mensen hebben een oppervlakkige versie van het evangelie. Maar God kapt niet alleen wat takken af en hakt zelfs niet alleen de stam om. Hij rekent af met de wortel.


Heer Jezus, lezend en lerend over de essentie van radicaal zijn, verlang ik ernaar dat elke zonde in mijn leven - die scheiding brengt tussen U en mij - met wortel en al wordt uitgerukt. Laat de nieuwe mens in mij opstaan Heer, die leeft naar Uw weg! Amen.