Shop Doneer

Kerstoverdenking 6 (Maria): Wat Hij je ook zegt...

Leestijd: 3 min.

Mag ik je vandaag één laatste, prachtige aanmoediging geven uit het verhaal van Maria? Laten we kijken naar het verhaal van het bruiloftsfeest, vóór Jezus echt begon met Zijn openbare bediening. Johannes 2:1-3:

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.

Dit klinkt precies als een moeder! Hoeveel moeders zouden niet hetzelfde zeggen? “Ze hebben geen wijn, Jezus, kunnen we iets doen? Help!” Maar wat ik zo mooi vind, is wat er vervolgens gebeurde.

(vanaf vers 4:) Jezus​ zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.

Eigenlijk zei Hij: “Ik ben niets verplicht. Ik ben nog niet begonnen.” Maar toch wees Hij haar niet af. En wat ik vooral mooi vind is het volgende:

Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

Dat is het enige advies dat zij ons gaf over haar Zoon. “Wat Hij je ook zegt, doe dat!” En ik wil tegen jou hetzelfde zeggen: “Wat het ook is dat Hij je zegt, doe dat!” Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een ​schild​ voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. (Psalm 18:31)

Voor ieder van jullie die zelf moeder is of misschien moeder zal worden, wil ik het volgende vragen: Misschien hoef je God alleen maar te vragen om jou dezelfde nederige, gehoorzame en gewillige geest te geven die Maria had. Zou je jezelf echt aan God willen toewijden als moeder of potentiële moeder? Neem even een paar minuten om na te denken. Sta jij op een soortgelijke manier als Maria in jouw leven met de Heer? Nederig, gehoorzaam, heilig, en terwijl je God de glorie geeft? Zou je een moeder willen zijn zoals Maria? Als er misschien dingen in het verleden zijn misgegaan, waar je gefaald hebt, zou je dan aan God willen vragen die negatieve dingen weg te doen en te zeggen: “Heer ik wil opnieuw beginnen.”

Gebed van de dag

Heer Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en de enige weg tot de Vader. Ik geloof dat U voor mijn zonden stierf aan het kruis en dat U opstond uit de dood. Heer laat mij zien of er iets in mijn leven is dat U niet behaagt, of dat een blokkade is voor Uw zegen. Heer als er iets is waar U nu de vinger op legt, dan bekeer ik mij daarvan. Ik keer mij af van alles wat U niet behaagt, en vraag of U mij wilt maken tot het beste wat U van mij kunt maken als moeder, toekomstige moeder, of in welke hoedanigheid ik voor U sta. Heer, wilt U Uw Heilige Geest uitstorten over en in mij, en mij veranderen waar verandering nodig is. Laat Uw zegen over mijn leven komen. Laat dit het begin zijn van een nieuwe dag in mijn leven. Amen.


Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.