Shop Doneer

Wat Hij je ook zegt...

Leestijd: 3 min.

Mag ik je vandaag één laatste, prachtige aanmoediging geven uit het verhaal van Maria? Ik noem haar niet ‘de maagd Maria’, want ik geloof niet dat zij nog een maagd is. Dat is mijn – misschien wat controversiële – mening. Ik noem haar Maria, de moeder van Jezus. Maar ik wil graag doorschakelen naar het verhaal van het bruiloftsfeest, vóór Jezus echt begon met Zijn openbare bediening. Johannes 2:1-3:

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.

Dit klinkt precies als een moeder! Hoeveel moeders zouden niet hetzelfde zeggen? “Ze hebben geen wijn, Jezus, kunnen we iets doen? Help!” Maar wat ik zo mooi vind, is wat er vervolgens gebeurde.

(vanaf vers 4:) Jezus​ zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.

Eigenlijk zei Hij: “Ik ben niets verplicht. Ik ben nog niet begonnen.” Maar toch wees Hij haar niet af. En wat ik vooral mooi vind is het volgende:

Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

Dat is het enige advies dat zij ons gaf over haar Zoon. “Wat Hij je ook zegt, doe dat!” En ik wil tegen jou hetzelfde zeggen: “Wat het ook is dat Hij je zegt, doe dat!” Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een ​schild​ voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. (Psalm 18:31)

Voor ieder van jullie die zelf moeder is of misschien moeder zal worden, wil ik het volgende vragen: Misschien hoef je God alleen maar te vragen om jou dezelfde nederige, gehoorzame en gewillige geest te geven die Maria had. Zou je jezelf echt aan God willen toewijden als moeder of potentiële moeder? Neem even een paar minuten om na te denken. Sta jij op een soortgelijke manier als Maria in jouw leven met de Heer? Nederig, gehoorzaam, heilig, en terwijl je God de glorie geeft? Zou je een moeder willen zijn zoals Maria? Als er misschien dingen in het verleden zijn misgegaan, waar je gefaald hebt, zou je dan aan God willen vragen die negatieve dingen weg te doen en te zeggen: “Heer ik wil opnieuw beginnen.”

Gebed van de dag

Heer Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en de enige weg tot de Vader. Ik geloof dat U voor mijn zonden stierf aan het kruis en dat U opstond uit de dood. Heer laat mij zien of er iets in mijn leven is dat U niet behaagt, of dat een blokkade is voor Uw zegen. Heer als er iets is waar U nu de vinger op legt, dan bekeer ik mij daarvan. Ik keer mij af van alles wat U niet behaagt, en vraag of U mij wilt maken tot het beste wat U van mij kunt maken als moeder, toekomstige moeder, of in welke hoedanigheid ik voor U sta. Heer, wilt U Uw Heilige Geest uitstorten over en in mij, en mij veranderen waar verandering nodig is. Laat Uw zegen over mijn leven komen. Laat dit het begin zijn van een nieuwe dag in mijn leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SWAZILAND

  • Bid dat Dereks materiaal dat het afgelopen jaar is verspreid onder bedieningen in het hele land, veel vrucht zal dragen, en een heel rijke bron van kracht en bemoediging zal vormen voor hen die bereikt zijn,
  • Bid om meer gelegenheden Dereks onderwijs bij de Swazi bevolking te krijgen, onder andere via de radio.