Shop Doneer

Wat is heiligheid?

Leestijd: 3 min.

Aanbidding staat in relatie tot (en maakt je bewust van) Gods heiligheid. Wanneer je in contact komt met de heiligheid van God, en je je ervan bewust wordt of hier openbaring over krijgt, rest er maar één gepaste reactie: aanbidding. Zonder een openbaring van Gods heiligheid, kunnen we niet werkelijk aanbidden. We kunnen een zangdienst hebben, maar we komen niet in aanbidding totdat we een openbaring ontvangen van Gods heiligheid, hoe beperkt die openbaring ook is. De heiligheid van God kan niet uitgelegd of gedefinieerd worden, die kun je alleen door openbaring leren kennen.

Dit is erg belangrijk, want ik denk dat veel christenen het idee hebben dat heiligheid bestaat uit een stel regels; waar je wel en niet heen mag, wat je wel en niet mag doen, hoe je mag praten en hoe je je mag kleden. Maar dit heeft allemaal niets te maken met heiligheid. Paulus benadrukte dit in zijn brief aan de Kolossenzen:

Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan: ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. (Kolossenzen 2:20-23)

Dit is zo ontzettend waar. Hoe meer je je richt op de dingen die je niet mag doen, hoe meer macht deze dingen over je krijgen. Een ongeduldig iemand denkt bij zichzelf: Verlies je geduld niet; wat je ook doet, verlies niet je geduld! En wat is het volgende dat hem gebeurt? Hij verliest zijn geduld! Simpelweg omdat hij zich richt op de verkeerde dingen. Het is geen wonder dat veel mensen eigenlijk niet zoveel kunnen met het begrip heiligheid en er ook liever niets mee te maken willen hebben. Hebreeën 12 spreekt over de discipline die God als Vader Zijn kinderen bijbrengt:

Want zij (onze natuurlijke vaders) hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goed dacht getuchtigd, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. (Hebreeën 12:10)

Heiligheid is geen rijtje van zaken die je wel of niet mag doen. God is niet heilig omdat Hij een lijst met regels voor zich heeft waar Hij Zijn eigen score op bijhoudt. Regels hebben niets te maken met Bijbelse of goddelijke heiligheid. Heiligheid is de essentie van wat God is. Alles aan God is heilig. Om heiligheid dus te kunnen begrijpen, moeten we weten wie God is en hoe Hij is. Daar gaan we de komende dagen dieper op in.

Gebed van de dag

Vader, ik wil niet bezig zijn met regels maar mij uitstrekken naar een openbaring van U over Uw heiligheid. Ik wil leren wie U bent en hoe U bent, ik wil U leren kennen, en U aanbidden om wie U bent! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID-AFRIKA

  • Pastor Stemmet is op nieuw naar de Noord- en de Westkaap gereisd. In Cape Town kon hij Fundamentenboeken in het Afrikaans achterlaten. De mensen in deze gebieden horen niet vaak een voorganger prediken, want de stadjes zijn klein, en ze kunnen geen voorganger ondersteunen. Bid om Gods leiding voor pastor Stemmet voor waar hij vervolgens naar toe zal gaan, en bid ook om de nodige financiën. Bid dat zij die materiaal hebben ontvangen erdoor verfrist worden, en het zullen delen met anderen.
  • Er is geld binnengekomen om door te kunnen gaan met het ‘mega voice solar player project’. Bid dat de 400 uren onderwijs van Derek die er op staan, effectief gebruikt zullen worden om leiders en ook bijbelschoolstudenten te discipelen, die het dan zullen gebruiken bij hun bediening.