Shop Doneer

Wat is heiligheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Hij heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren om heilig en smetteloos te zijn voor Hem in de liefde. (Efeziërs 1:4)
Over heiligheid bestaat een enorm misverstand. Veel christenen proberen heilig te worden door zich aan allerlei dingen te onttrekken. Ze denken 'als ik dit of dat niet doe, dan ben ik heilig.' Maar dat heeft niets te maken met heilig zijn. Er zijn dingen die je niet doet als je een heilige bent, maar je kunt het niet omkeren; het idee dat heiligheid zou voortkomen uit bepaalde dingen doen of laten, is onjuist. Paulus schreef in Kolossenzen 2:20:
Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen.
Toch is dit is voor veel mensen hun idee van heiligheid: bepalingen opgelegd krijgen. Paulus vervolgt zijn betoog met een lijst van bepalingen die sommige mensen najagen om heilig te worden:
Pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees (vers 21-23).
Met andere woorden, als je je onthoudt van allerlei dingen, dan maakt dat je helemaal niet heilig. Je terugtrekken in een negatieve, wettische levensstijl en dat 'heiligheid' noemen is zelfmisleiding. Dat is niet wat God bedoelt met heiligheid. In Matteüs 5:16 legt Jezus de relatie uit tussen heiligheid en onze daden:
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Je licht laten schijnen betekent dat we goede werken doen, zodat andere mensen God gaan ontdekken. Het betekent niet dat we een setje negatieve regeltjes gaan volgen: dit mag niet... dat mag niet... Heiligheid is een positieve, sterke kracht. Ik geloof zelfs dat heiligheid een van de grootste krachten is in het universum. Werkelijk apart gezet zijn door God en daarnaar leven, maakt dat het licht van Gods heerlijkheid door ons heen schijnt naar de wereld, zodat onze Vader zichtbaar wordt.

Dank U Heer dat U mij heeft geroepen. Ik proclameer dat ik mijn licht zal laten schijnen als een positieve, sterke kracht, want ik ben heilig. Amen.