Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Wat proclamatie is...

Leestijd: 3 min.

De komende tijd gaan we bezig met Derek Prince' studie over De kracht van proclamatie - het in geloof uitspreken van Gods bovennatuurlijke, krachtige Woord, de Bijbel. Dit principe hebben Derek en zijn vrouw Ruth bij hun leven altijd gepraktiseerd en toegepast in vele omstandigheden.

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten - zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.

Ik begin onze studie met één van mijn favoriete proclamaties. Ruth en ik proclameren deze Bijbeltekst uit Jesaja 55:10,11 vaak als we bidden voor het Bijbelonderwijs dat wereldwijd via de radio wordt uitgezonden. Het lijkt me toepasselijk om een boek over dit onderwerp te beginnen met deze proclamatie.

Proclamatie van Gods Woord maakt een belangrijk deel uit van onze bediening en ons totale leven. Overal waar Ruth en ik komen voor een spreekbeurt, beginnen we met een proclamatie. God zelf heeft ons dit geleerd. We ontdekten dat het in geloof uitspreken van Gods Woord aan het begin van een samenkomst een enorm verschil maakt, zowel voor de sfeer in de dienst als voor de zalving van de spreker.

Aanvallend belijden
Het woord 'proclamatie' of het werkwoord 'proclameren' is afgeleid van een Latijns woord dat vertaald wordt met 'het uitschreeuwen'. Het is dus een krachtig woord. In de taal van het Nieuwe Testament zijn twee woorden heel nauw aan elkaar verwant: 'belijdenis' of belijden, en 'proclamatie' of proclameren. Belijden betekent 'hetzelfde zeggen als...'. Voor ons - die geloven dat de bijbel Gods Woord is - betekent 'belijden' dat we met onze mond hetzelfde zeggen als wat God al gezegd heeft in Zijn Woord. We zorgen ervoor dat onze woorden overeenkomen met Gods Woord. En op die manier ontvangen we de volle steun en het gezag van Jezus, in elke situatie of omstandigheid.

In Hebreeën 3:1 staat:

let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.

Deze uitspraak is heel belangrijk. Zonder belijdenis is er geen hogepriester. Jezus is onze hogepriester op basis van alles wat we belijden. Dat betekent dat wanneer we met onze mond belijden wat de Bijbel over ons als gelovigen zegt, dan verbindt Jezus, als onze hogepriester in de hemel, Zijn autoriteit en zegen aan die belijdenis. Als we daarentegen onze mond houden en die belijdenis niet uitspreken, dan beperken we in zekere zin de bediening van Jezus als onze hogepriester. Het gaat zelfs nog verder; als we een verkeerde, negatieve belijdenis uitspreken, dan maken we het nog erger. In zekere zin geven we daarmee negatieve krachten de kans om ons te omringen en op ons in te werken.

Gebed van de dag

Heer, nadenkend over de kracht van proclamatie wil ik vandaag heel bewust bidden wat David zegt in Psalm 19:15: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.