sluit
Shop Doneer

Wat rechtvaardiging betekent

Leestijd: 1 min.
Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn (Romeinen 5:9).Het woord dat is vertaald met 'gerechtvaardigd' heeft een breed scala aan gerelateerde betekenissen.
Ten eerste heeft het woord een legale, wettelijke betekenis; we zijn vrijgesproken van alle misdaden en alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan. We moesten verschijnen in de rechtbank, maar we hebben gratie gekregen. Dat is geweldig nieuws. Denk je eens in hoe een moordenaar zich zou voelen als hij zou worden vrijgesproken? Wij zouden ons net zo blij moeten voelen.
Ten tweede betekent het dat we onschuldig zijn verklaard.
Ten derde worden we beschouwd als rechtvaardig.
Veel mensen stoppen hier. Maar ik verzeker je dat de volledige betekenis van het woord nog veel verder gaat. We worden namelijk ook rechtvaardig gemaakt in termen van ons karakter. Het bloed van Jezus zorgt niet alleen dat we beschouwd worden als rechtvaardig, maar het maakt ons daadwerkelijk rechtvaardig.
Ten vierde worden we gerechtvaardigd alsof we nooit gezondigd hebben, dus van onze herinneringen aan de pijnlijke details van onze fouten, komen we vrij. We zijn namelijk rechtvaardig gemaakt met de rechtvaardigheid van Christus zelf, die geen slecht verleden of schaduw van schuld had. In deze rechtvaardigheid heeft satan geen enkele grond om ons te beschuldigen. We zijn rechtvaardig gemaakt met Christus' eigen rechtvaardigheid. Er is geen schuld meer, geen probleem uit het verleden. Laat daarom nooit het verleden, hoe moeilijk ook, je toekomst bepalen. Alles is uitgewist.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat ik door Zijn bloed ben vrijgesproken en rechtvaardig gemaakt, alsof ik nooit gezondigd heb. Dank U dat het verleden geen rol meer hoeft te spelen in mijn toekomst. Want U bent zelf mijn toekomst, vanaf nu! Amen.