Shop Doneer

Wat veroorzaakt een vloek (2)

Leestijd: 3 min.

Vandaag kijken we naar nog drie oorzaken die een vloek over ons leven kunnen brengen, zodat we groeien in inzicht welke duistere krachten proberen ons af te houden van Gods volle zegen, zodat deze omwisseling - zegen in plaats van vloek - effectief wordt in ons leven.

5. Antisemitisme

Een vijfde bron van een vloek is het haten en vervloeken van het Joodse volk. Toen God Abraham riep, zei Hij Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken (Genesis 12:3). Deze belofte werd via Izak doorgegeven aan Jakob en zijn nakomelingen. Het zal nooit goed gaan met iemand die een verkeerde houding heeft tegenover het Joodse volk, of iemand die negatief over hen spreekt. Een sprekend voorbeeld hiervan is het verhaal van een goede vriend van mij. Geboren als een Palestijnse Arabier, geboren in Haifa, realiseerde hij zich dat al zijn voorouders, zover als hij zich kon herinneren, voortdurend het Joodse volk hadden vervloekt. Toen hij zich hiervan bekeerde en het herriep, werd hij bevrijd van een vloek en God maakte hem op een ongelooflijk voorspoedig - geestelijk, in zijn gezin en ook in zaken. Tegenwoordig vertelt hij ronduit, met name aan andere Arabieren, dat als zij Gods zegen willen ontvangen, ze hun houding ten aanzien van het Joodse volk moeten veranderen.

6. Onze eigen woorden

De meest voorkomende vloeken zijn de vloeken die mensen zelf over zich uitspreken: ,,Ik doe ook nooit wat goed.'' ,,Dit overkomt mij altijd...'' ,,Ik kan dit soort situaties gewoon niet aan...'' ,,Ik ben altijd bang voor...'' Als je dergelijke uitspraken doet, spreek je een vloek uit over jezelf. Ik heb vele, vele mensen ontmoet die bevrijding nodig hadden van een doodsgeest, omdat zij die zelf hadden uitgenodigd - vaak in depressieve buien - met uitspraken als: ,,Ik wou dat ik dood was. Wat heeft het leven nog voor zin?'' Dat is een rechtstreekse uitnodiging voor een doodsgeest, die je niet eens zo vaak hoeft te herhalen. Verderop in onze studie zal ik kort ingaan op overwinning over een doodsgeest. Het is namelijk niet iets kleins of onbelangrijks, maar zeer reëel en veel voorkomen, en het kan iemand heel effectief lamleggen.

7. Toverdokters

Als laatste bron van vloeken kijken we naar toverdokters, of sjamanen, of tohungas (afhankelijk uit welk werelddeel je komt). Zij praktiseren satanische kracht. Hun kracht is werkelijkheid en zij kunnen zelfs doden. En er zijn daadwerkelijk veel mensen gestorven door hun hekserij. Groepen van heksen (covens) in bijna iedere grote stad van de Verenigde Staten, evenals in veel kleinere steden, bidden specifiek tegen christenen en tegen de huwelijken van christelijke leiders. Hun voornaamste doel: het vernietigen van de kerk van Jezus Christus.

Omdat ik heb gewoond in de Palestijnse gebieden en een land als Kenia, waar mensen zich specialiseren in satanische kracht, weet ik dat in deze culturen de toverdokter erkend wordt als de man met kracht, waar mensen naartoe gaan met hun nood en problemen. In heel wat landen gaan zelfs mensen die het christendom belijden naar toverdokters, als ze van God niet krijgen wat ze hebben willen. Een beroep op deze dokters, of het deelnemen aan hun praktijken, brengt je onder een vloek.

Morgen zullen we kijken naar nog één belangrijke oorzaak van de vloek, maar voor we met onze studie verdergaan, zullen we voor vandaag opnieuw afsluiten met een gebed waarin we de positieve kan van deze zaken belijden.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, ik bid om een zegen voor Uw verbondsvolk Israël, en belijd dat ik hen - net als U - liefheb en bid dat U Uw Geest op hen uitstort tot genezing en redding. Als ik negatieve dingen over mijzelf heb uitgesproken die zijn gaan werken als een vloek, dan vraag ik U om vergeving, bekeer mij hiervan en vraag om Uw herstel. Tenslotte, als ik ooit raad heb gezocht bij occulte, kwade bronnen, dan neem ik hier radicaal afstand van en ontvang U reiniging. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.