Shop Doneer

Wat voor mensen zoekt God?

Leestijd: 3 min.

Waar zoekt God naar in onze harten? Om deze belangrijke vraag te beantwoorden, wil ik kijken naar een serie voorwaarden, vanuit drie gedeelten uit het Oude Testament. Twee ervan zijn afkomstig uit de Psalmen en één uit het boek Jesaja.

God zoekt mensen die...

...gebroken en verbrijzeld zijn.
De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. (Psalm 34:19, NBG)

Het woord dat hier vertaald is met 'verslagen van geest' betekent 'iemand die verbrijzeld is, neergeslagen, kapot'. God is dus op zoek naar gebroken, kapotte mensen. Vreemd eigenlijk, dat de almachtige Koning van het heelal zich ophoudt met gebroken mensen.

...nederig van hart zijn.
De tweede voorwaarde staat in Psalm 138:6: Want de HEERE is verheven; toch ziet Hij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent Hij van verre.

Deze universele voorwaarde vinden we in de hele Bijbel steeds opnieuw terug. God ziet om naar het nederige hart, maar Hij doorziet het hoogmoedige hart van verre. Hierin ligt direct ook een tweede waarheid: Hij doorziet de hoogmoedige niet alleen van verre; als hij hoogmoed in jou ziet, dan houdt Hij je ook ver bij Hem vandaan - Hij houdt je op afstand. Hoogmoedige mensen krijgen geen intieme, vertrouwelijke omgang met God.

...berouwvol van geest zijn.
De derde voorwaarde die God zoekt in mensenharten die Hem willen vinden, lezen we in Jesaja. Hier wordt Gods eeuwige glorie en majesteit beschreven, maar ook wat Hij zoekt in ons.

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.(Jesaja 57:15)

Zelfs al is God hoog verheven en majestueus en zelfs al troont Hij voor eeuwig in de hemel, Hij heeft ook nog een andere woonplaats gekozen. Hij woont bij degene die berouwvol is en nederig van geest. In dit gedeelte zien we duidelijk dat God zorgt voor gebroken en nederige mensen, degenen die niet trots, arrogant en zelfverzekerd zijn, of die vertrouwen op eigen kunnen. Deze mensen zijn meestal door diepe, moeilijke ervaringen heengegaan, die hen hebben ontdaan van hun zelfverzekerdheid en arrogantie. Deze ervaring heeft hen gebroken achtergelaten, in de diepste betekenis van het woord. Dat is waar God naar zoekt: nederige, berouwvolle, gebroken mensen.

Berouwvol betekent oprecht spijt hebben van verkeerde dingen. Veel mensen doen dingen verkeerd en ervaren vervolgens de vervelende consequenties. Die consequenties willen ze liever niet, maar tegelijk hebben ze geen echt berouw van wat ze verkeerd hebben gedaan. God wil niet met dit soort mensen omgaan. Een voorbeeld hiervan vinden we in Hebreeën 12:16-17, waar we lezen over Esau: Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, - zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht.

We zien hier dat Esau spijt had van zijn beslissing om het eerstgeboorterecht te verkopen, maar dat zijn spijt voortkwam uit egoïsme, en niet uit een diepe overtuiging van zijn verkeerde houding ten aanzien van de heiligheid van het eerstgeboorterecht. Hij had weliswaar menselijke spijt, maar geen goddelijk berouw. God wil omgaan met mensen die niet alleen van de consequenties af willen zijn, maar die ook echt berouw hebben van hun verkeerde keuzes en de zondige dingen die ze hebben gedaan.

Gebed van de dag

Vader, wat een confronterende gedachte, dat zelfs mijn spijt van zonde niet zelfgericht mag zijn; ik realiseer me dat ik bevrijding nodig heb van mezelf - en U alleen kunt dat. Ik geef me aan U over, om een nederig, gebroken hart te verkrijgen, zodat ik alleen vertrouw op U. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SLOWAKIJE

  • Veel gelovigen in Slowakije hebben deze dagen weinig kennis van geestelijke strijd. Onze vertaalster Katarina werkt aan het boek ‘Geestelijke strijd in de eindtijd’. Bid om Gods bescherming, wijsheid en kracht voor haar om het werk met succes te kunnen afronden, zodat dit onderwijs veel mensen kan bereiken.
  • Bid dat de Geest van God de ogen en het begrip van de Slowaakse gelovigen zal openen, en hen zal toerusten met kracht en een grotere kennis van Gods Woord, zodat ze de dagen die komen met geloof en moed tegemoet kunnen treden.
  • Bid om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest binnen en buiten de Kerk in Slowakije.