sluit
Shop Doneer

Wat zegt de Bijbel over ons probleem

Leestijd: 3 min.

Voordat ik prediker werd, doceerde ik filosofie aan de Cambridge Universiteit in Engeland. Op een dag besloot ik de Bijbel te gaan bestuderen. Ik zag dat als mijn plicht als filosoof; als ik met gezag mijn mening wilde kunnen geven over de Bijbel, moest ik hem toch op zijn minst helemaal hebben doorgelezen... Maar terwijl ik de Bijbel bestudeerde, ontmoette ik de Heer op een indrukwekkende, krachtige en persoonlijke manier. Vanaf dat moment zijn er mijn hele leven twee feiten geweest waaraan ik nooit meer heb getwijfeld: ten eerste, dat Jezus leeft, en ten tweede, dat de Bijbel een waar, betrouwbaar en actueel boek is. Toen ik de Bijbel ging waarderen, begreep ik dat wat zij te bieden heeft in geen enkel ander werk van menselijke wijsheid of literatuur te vinden is. In het bijzonder onthult de Bijbel twee unieke, uiterst belangrijke zaken:

De diagnose van het probleem van de mensheid; en de oplossing ervan. De diagnose: zonde.

In de medische wereld is het zo dat een dokter geen medicijn kan voorschrijven, als hij niet eerst een diagnose heeft kunnen stellen. Zo is het ook geestelijk: de diagnose van het probleem van de mensheid is van vitaal belang. De Bijbel geeft ons die diagnose in één enkel woord: zonde. Voor zover ik tot nu toe heb kunnen ontdekken, heeft geen enkel ander boek in de wereld - tenzij het van de Bijbel is afgeleid - deze diagnose, het probleem van de zonde, vastgesteld. In ieder geval is geen enkele filosoof ooit bij deze diagnose uitgekomen. Hierin is de Bijbel echt uniek. Zelfs al zouden we niets anders via de Bijbel ontvangen, dan zouden we nog eeuwig dankbaar moeten zijn voor deze belangrijke diagnose over de staat van de mensheid. Maar God zij dank geeft de bijbel ons niet alleen maar de diagnose, maar ze maakt ons ook de remedie bekend: verzoening.

In de komende periode zullen we het basisprobleem van de mensheid nader bestuderen: zonde. Het is namelijk niet alleen het fundamentele probleem van de mensheid in haar geheel, maar ook nog eens het probleem van elk van ons individueel - of we dat nu erkennen of niet! We kunnen er verschillende namen aan geven. Sommige zogenaamde wetenschappen bieden ons vandaag allerlei goed klinkende, ingewikkelde benamingen, maar de wortel van het probleem blijft hetzelfde: zonde. Een mens is niet in staat om effectief af te rekenen met de problemen in zijn of haar leven, totdat hij of zij de waarheid over de wortel van zijn of haar probleem onder ogen ziet, namelijk: zonde.

De omschrijving die de Bijbel geeft voor zonde staat in Romeinen 3:23:

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. (NIV: ... schieten tekort in de heerlijkheid Gods.)

De essentie van zonde is eerder passief dan actief. Zonde is niet in de eerste plaats het begaan van de een of andere misdaad, of een verkeerde daad. Het betekent in de eerste plaats: God niet de plaats geven die Hem rechtmatig toekomt; een leven leiden dat tekortschiet in het weerspiegelen van Zijn heerlijkheid, of nog anders gezegd: leven op een manier die God berooft van de heerlijkheid die al zijn schepselen zouden moeten uitstralen.

Als we deze zondige staat van het mensdom eenmaal begrijpen, dan erkennen we ook dat Paulus gelijk had: We hebben allemaal gezondigd en schieten allemaal tekort in het weerspiegelen van Gods heerlijkheid van God. Maar Jezus is gekomen om die Goddelijke glans, die spiegel van Gods heerlijkheid, in ons leven te herstellen!

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer Jezus, dat U door Uw geweldige, onvoorstelbaar grote, ultieme offer de volledige prijs heeft betaald, waardoor U als Lam van God alle zonden van de hele wereld - ook die van mij - volledig heeft weggenomen. Halleluja! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.