Wat zegt de Bijbel over ons probleem?

Leestijd: 3 min.
Voordat ik prediker werd, doceerde ik filosofie aan de Cambridge Universiteit in Engeland. Op een dag besloot ik de Bijbel te gaan bestuderen. Ik zag dat als mijn plicht als filosoof; als ik met gezag mijn mening wilde kunnen geven over de Bijbel, moest ik hem toch op zijn minst helemaal hebben doorgelezen... Maar terwijl ik de Bijbel bestudeerde, ontmoette ik de Heer op een indrukwekkende, krachtige en persoonlijke manier. Vanaf dat moment zijn er mijn hele leven twee feiten geweest waaraan ik nooit meer heb getwijfeld: ten eerste, dat Jezus leeft, en ten tweede, dat de Bijbel een waar, betrouwbaar en actueel boek is. Toen ik de Bijbel ging waarderen, begreep ik dat wat zij te bieden heeft in geen enkel ander werk van menselijke wijsheid of literatuur te vinden is. In het bijzonder onthult de Bijbel twee unieke, uiterst belangrijke zaken:
  1. De diagnose van het probleem van de mensheid; en
  2. de oplossing ervan.

De diagnose: zonde

In de medische wereld is het zo dat een dokter geen medicijn kan voorschrijven, als hij niet eerst een diagnose heeft kunnen stellen. Zo is het ook geestelijk: de diagnose van het probleem van de mensheid is van vitaal belang. De Bijbel geeft ons die diagnose in één enkel woord: zonde. Voor zover ik tot nu toe heb kunnen ontdekken, heeft geen enkel ander boek in de wereld - tenzij het van de Bijbel is afgeleid - deze diagnose, het probleem van de zonde, vastgesteld. In ieder geval is geen enkele filosoof ooit bij deze diagnose uitgekomen. Hierin is de Bijbel echt uniek. Zelfs al zouden we niets anders via de Bijbel ontvangen, dan zouden we nog eeuwig dankbaar moeten zijn voor deze belangrijke diagnose over de staat van de mensheid. Maar God zij dank geeft de bijbel ons niet alleen maar de diagnose, maar ze maakt ons ook de remedie bekend: verzoening. In de komende periode zullen we het basisprobleem van de mensheid nader bestuderen: zonde. Het is namelijk niet alleen het fundamentele probleem van de mensheid in haar geheel, maar ook nog eens het probleem van elk van ons individueel - of we dat nu erkennen of niet! We kunnen er verschillende namen aan geven. Sommige zogenaamde wetenschappen bieden ons vandaag allerlei goed klinkende, ingewikkelde benamingen, maar de wortel van het probleem blijft hetzelfde: zonde. Een mens is niet in staat om effectief af te rekenen met de problemen in zijn of haar leven, totdat hij of zij de waarheid over de wortel van zijn of haar probleem onder ogen ziet, namelijk: zonde.
De omschrijving die de Bijbel geeft voor zonde staat in Romeinen 3:23: Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. (NIV: ... schieten tekort in de heerlijkheid Gods.) De essentie van zonde is eerder passief dan actief. Zonde is niet in de eerste plaats het begaan van de een of andere misdaad, of een verkeerde daad. Het betekent in de eerste plaats: God niet de plaats geven die Hem rechtmatig toekomt; een leven leiden dat tekortschiet in het weerspiegelen van zijn heerlijkheid, of nog anders gezegd: leven op een manier die God berooft van de heerlijkheid die al zijn schepselen zouden moeten uitstralen.
Als we deze zondige staat van het mensdom eenmaal begrijpen, dan erkennen we ook dat Paulus gelijk had: We hebben allemaal gezondigd en schieten allemaal tekort in het weerspiegelen van Gods heerlijkheid van God. Maar Jezus is gekomen om die Goddelijke glans, die spiegel van Gods heerlijkheid, in ons leven te herstellen!

Heer Jezus, wat ben ik dankbaar dat U het er niet bij liet zitten toen de mens zondigde en Gods heerlijkheid verloor. U werd - door Uw offer aan het kruis - de verzoening voor alle mensen, zodat ook ik opnieuw de glorie van God in mijn leven mag zien, en ook mag laten zien... Vul mijn hart, mijn leven, mijn huis, mijn omgeving met Uw heerlijkheid Heer! Amen.