Shop Doneer

Water tot aan mijn ziel

Leestijd: 3 min.

Vele jaren geleden waren mijn eerste vrouw en ik betrokken bij hulp aan twee Joodse vrouwen die uit de Sovjet-Unie waren ontsnapt. Het kostte me veel pijn en moeite om hen te helpen. Op een dag beklaagde ik mezelf terwijl ik op een hete dag zwoegend een steile helling in Haifa beklom, denkend aan alles wat ik al had moeten doorstaan om deze twee vrouwen te helpen. (Ze waren overigens zeer dankbaar voor alle hulp.) God bracht me toen 2 Timotheüs 2:10 te binnen:

Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.

Onmiddellijk besefte ik dat ik slechts een klein beetje ongemak onderging - niet te vergelijken met wat Jezus aan het kruis verdroeg. Dat zette me op mijn plaats en maakte me nederig.

In de tijd van Jezus was er geen beschamender dood dan de kruisiging. Het was de ergste vorm van straf, die werd toegepast voor de meest ontaarde criminelen. Men nam Jezus al zijn kleren af en Hij hing naakt voor de ogen van alle mensen. Voorbijgangers bespotten Hem. Wat Hij onderging kan maar op één manier worden samengevat: ultieme schaamte. Christus doorstond deze schaamte omdat Hij wist dat Hij daardoor ons tot heerlijkheid kon brengen.

Het Nieuwe Testament geeft ons weinig subjectieve informatie over wat Jezus doorstond aan het kruis. Het is zelfs niet korter te beschrijven. De vier evangelisten zeggen het eenduidig: Ze kruisigden Hem. De psalmisten en profeten uit het Oude Testament bieden echter prachtige, verhelderende informatie over wat er in Jezus omging. We keren terug naar Jesaja 53, het prachtige hoofdstuk over de verzoening, en zien dat veel nadruk wordt gelegd op de schaamte en de schande die Jezus voelde:

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten [letterlijk: pijnen], bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. (vers 3)

Hieruit begrijp ik dat we (de mensen) onze ogen van Hem afwendden, omdat het te afgrijselijk was om aan te zien. Het voorgaande vers zegt dat Jezus gestalte noch glorie had - Hij verloor zelfs Zijn menselijke vorm. Al Zijn striemen, kneuzingen en zwerende wonden werden openlijk getoond aan de mensen die Hem haatten, degenen die verantwoordelijk waren voor Zijn kruisiging en voor de toevallige voorbijganger. Psalm 69 is een van de prachtige messiaanse psalmen die niet alleen verwijst naar David, die de woorden sprak of opschreef, maar ook naar de Messias. In vers 8 staat: Want ter wille van U draag ik smaad, schande heeft mijn gezicht bedekt.

Hieruit begrijpen we iets meer van wat Jezus heeft doorstaan aan het kruis. Is het jou ooit opgevallen dat mensen die zich schamen het moeilijk vinden om je recht aan te kijken? Schaamte bedekte het gezicht van de lijdende dienstknecht. In de eerste verzen van psalm 69 vangen we nog een glimp op:

Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan (vers 2-3).

Totaal alleen en zonder de ondersteuning van anderen, zonk Jezus' ziel dieper en dieper weg in het smerige slijk van de zonde der wereld.

Gebed van de dag

O mijn Heer Jezus, wat ben ik diep dankbaar voor het onbegrijpelijke offer dat U voor mij bracht. Wat een liefde! Ik loof U, dat U de schaamte geen plaats gaf maar overwon, en zo Uw heerlijkheid en herstel voor mij beschikbaar maakte. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.