Shop Doneer

We horen hier gewoon niet thuis!

Leestijd: 2 min.
Ik hoop dat je niet boos op me wordt om wat nu volgt... Dan kun je beter boos worden op Johannes, die het geschreven heeft:
Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. (1 Joh. 5:19)
(Het Boek zegt: ,,Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is.'') Een meer letterlijke vertaling zou zijn: ,,De hele wereld ligt in de boze.'' Wie is de boze? Satan. Met andere woorden: satan heeft de hele wereld onder zijn controle. Openbaring 12:9, opnieuw een gedeelte dat door Johannes is opgeschreven, geeft in één vers vier belangrijke titels van satan:
En de grote draak werd op aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt...
Onze tegenstander is allereerst de duivel. Het Griekse woord diabolos betekent letterlijk 'lasteraar' of 'door-elkaar-gooier'. Verder is hij ook satan, wat betekent 'de vijand', 'de tegenstander'. Ten derde is hij een draak, een monsterlijk, beangstigend schepsel. Tenslotte is hij een sluwe slang. Als hij zich niet door de voordeur naar binnen kan werken, glipt hij binnen via de afvoerpijp. Wat doet satan in deze vier rollen? Hij verleidt de hele wereld.

De weg uit het wereldsysteem

Als je al deze Bijbelse uitspraken over de wereld, die onder invloed staat van de tegenstander, aanvaardt, dan moet je je realiseren dat wij als toegewijde volgelingen van Jezus geen plaats hebben in deze wereld. We horen er gewoon niet in thuis. De lijst die ik eerder gaf van de vormen van misleiding die de wereld biedt, is verre van compleet. We moeten bevrijd worden van wereldse meningen, waarden, oordelen, verlokkingen en druk. We kunnen niet toestaan dat één van deze dingen ons denken dicteert.
De belangrijkste kanalen waardoor de wereld haar cultuur op ons overbrengt en druk uitoefent, zijn zonder twijfel de televisie en andere moderne media, zoals het internet. Daarmee zeg ik niet dat alle televisie verkeerd is, maar de tv brengt, als je niet oplet, wel de wereld jouw huis en je denken binnen. Televisie verleidt en manipuleert. Wat mij betreft is het een voorbeeld van 'toverij' of 'geestelijke controle' op zeer grote schaal. Het doel van veel tv-reclames bijvoorbeeld is ervoor te zorgen dat je allerlei dingen wilt die je niet nodig hebt en die niet noodzakelijk goed voor je zijn, en dat je dingen koopt die je je niet kunt veroorloven. En het werkt! Adverteerders geven miljoenen euro's uit aan reclame, omdat ze een veelvoud ervan terugverdienen. Over jouw levensstijl kan ik niet beslissen, maar de mijne heb ik wel heel bewust gekozen. En ik kan je vertellen dat ze niet beheerst wordt door de televisie. Dat is overigens geen offer voor me! Voor mij zou enkele uren per dag tv kijken voelen als een marteling. Ik zeg niet dat iedereen zo moet zijn, maar durf jezelf wel de vraag te stellen: Waar komen mijn waarden, normen, meningen, oordelen en prioriteiten vandaan?

Heer Jezus, dank U dat ik helemaal en radicaal voor U leven mag! Dank U dat ik al mijn waarden, normen, meningen, oordelen en prioriteiten, mag ontvangen vanuit Uw Woord, en dat Uw Geest die in mij woont, mij gevoelig maakt voor Uw dagelijkse leiding, zodat ik mijn tijd besteedt tot eer van U. Amen.