Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

We krijgen een geestelijk lichaam

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we in Paulus’ voorbeeld van de graankorrel in 1 Korinthiërs 15:35–38 drie feiten over graan dat sterft en vrucht voortbrengt. Vandaag passen we dit toe op de aard van het lichaam dat moet worden opgewekt.

  • Er is een rechtstreeks verband tussen het lichaam dat begraven is en het lichaam dat zal opstaan.
  • Het lichaam dat opgewekt wordt in dat proces, ondergaat bepaalde definitieve en duidelijke veranderingen. De uiterlijke vorm en verschijning van het nieuwe opgewekte lichaam is anders dan het oorspronkelijke lichaam dat begraven werd.
  • De aard van het lichaam dat begraven werd, bepaalt de aard van het lichaam dat wordt opgewekt. Er zal een direct verband bestaan tussen het lichaam van de gelovige in zijn huidige aardse bestaan en het lichaam dat zal worden opgewekt.

In de volgende verzen, 1 Korinthiërs 15:39–44, geeft Paulus verdere details omtrent de aard van de veranderingen die het lichaam van de gelovige zal ondergaan als gevolg van de opstanding:

Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

Om dit beeld compleet te maken, zouden we hieraan moeten toevoegen wat Paulus iets verder zegt, in 1 Korinthiërs 15:53: Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

Paulus wijst er in deze verzen op, dat er zelfs onder de lichamen van mensen, dieren, vissen en vogels verschillen bestaan in aard en samenstelling.

Verder legt Paulus uit dat naast en boven alle lichamen van de orde waarmee wij hier op aarde vertrouwd zijn, er een andere en hogere orde van lichamen bestaat, die hij ‘hemels’, of ‘geestelijk’ noemt. We kunnen nu mensen in de ruimte brengen, maar niet zonder zuurstof mee te geven. Bij de opstanding moet de mens worden voorzien van een lichaam dat van een volkomen andere orde is dan het aardse, om zich op iedere afstand van het oppervlak van de aarde thuis te voelen. Daarvoor is hij echter van God afhankelijk. Hij kan dat niet zelf bewerken.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat een heerlijke realiteit, dat mijn zwakke, vergankelijke vlees bekleed zal worden met onvergankelijkheid en met Uw heerlijkheid Vader. Het is werkelijk bijna niet te bevatten, dat U Uw heerlijkheid zo doorgeeft aan Uw kinderen hier op aarde. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

DUITSLAND

  • Bid om Gods zalving voor degenen die bezig zijn met het proeflezen van drie nieuwe boeken, en om de fondsen voor het drukken van deze boeken, zodat ze spoedig kunnen worden uitgegeven! (Onlangs kregen we fondsen om tien uitverkochte boeken te kunnen herdrukken.)
  • Bid voor de aanstaande DPM-conferenties en – bijeenkomsten die overal in Duitsland zullen worden gehouden.
  • Bid om een nieuwe visie van de Heer over Zijn strategie voor het team in 2020; bid ook om kracht en een goede gezondheid om Zijn doelen te vervullen.

Weekvers: 1 Korinthiërs 15:42-44

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt.Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.