Shop Doneer

We kunnen niet verborgen blijven

Leestijd: 3 min.

Christenen wereldwijd zien de Bergrede als maatstaf voor geloof en leven, die Jezus heeft vastgesteld voor alle oprechte gelovigen. De boodschap is niet speciaal voor leiders, zoals leraren, apostelen, profeten, evangelisten of herders (zie Efeze 5). Jezus openbaart de wil van God, Gods standaard, die geldt voor iedere toegewijde gelovige. De Bergrede wordt besproken in Mattheüs 5-7. Als openingstekst kijk ik graag opnieuw met je naar wat Jezus hier zei:

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Mattheüs 5:13-14)

Jezus richt zich tot alle christenen en vertelt ons drie belangrijke feiten over onszelf:

  1. Wij zijn het zout van de aarde;
  2. Wij zijn het licht van de wereld;
  3. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Laten we kijken naar enkele overduidelijke gevolgen van deze verklaringen. Vandaag behandelen we de derde. We zijn dus een stad die op een berg ligt en die niet verborgen kan blijven. Dit is een feit over iedereen die zijn geloof in Jezus Christus als Redder en Heer openbaar belijdt. Op het moment dat je dit doet, kun je niet verborgen blijven. Van alle kanten zullen ogen op jou gericht zijn; altijd, of je nu naar school gaat, werkt in een fabriek of op kantoor. Wat zullen degenen die je in de gaten houden zich afvragen? Is zijn of haar geloof echt? Leef je er ook naar?

Mensen zullen elk aspect van je leven analyseren: je gezin, beroep, sociale leven, zakelijke houding, enzovoort. Ze zullen kijken naar het gedrag en het getuigenis van de kerk waar jij naartoe gaat. Vaak zullen ze hun oordeel over het christendom baseren op wat ze zien in jou.

Ik zal je eerlijk vertellen dat ik destijds, als jongeman in de Anglicaanse Kerk in Groot-Brittannië, tot de conclusie kwam dat het christendom een mislukking was. Ik zag dat de mensen om mij heen niet écht geloofden in wat ze zeiden te geloven.

Realiseer je dus dat je op zult vallen, vanaf het moment dat jij je geloof belijdt. Als je niet op wilt vallen, je niet bekeken, beoordeeld en geanalyseerd wilt worden, belijd dan vooral je geloof in Christus niet. Maar als je dit wél doet, dan zal dat je situatie zijn: mensen zullen je gaan observeren. Je wordt tot een stad die op een berg ligt en die niet verborgen kan blijven.

Een mooi aspect aan een stad op een berg is dat als de avond valt – als de duisternis komt – zo'n stad tot in de wijde omgeving werkt als een baken. Zo zijn jij en ik ook. Als ons leven Jezus toebehoort, dan zijn we als een baken van richting en veiligheid voor mensen die anders in de duisternis hun weg niet kunnen vinden.

Gebed van de dag

Vader, zoals ik door Uw genade mijn weg heb weten te vinden naar Uw stad, waar licht en hoop is in Uw Zoon Jezus Christus, te midden van de duisternis van deze wereld, zo vraag ik: maakt U ook mijn leven tot een richtingwijzer voor anderen naar Uw licht, naar Uw hoop, en naar veiligheid bij U. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID AFRIKA

  • Bid voor pastor Stemmet die reist naar plaatsen in het Kaapgebied, om mensen te bemoedigen die jarenlang geen voorganger gezien hebben, en om het Evangelie en Dereks materiaal met hen te delen.
  • Een plaatselijke bediening verspreidt Bijbels in veel Afrikaanse talen in heel Afrika. Ze hebben Dereks boekje Why Israel? (Nederlands: Waarom Israël?) bijgesloten en willen nu ook graag zijn Onderwijsbrieven. Bid voor hen bij deze onderneming.
  • We hopen dit jaar online bijbelcursussen op onze website te kunnen plaatsen. Bid voor dit project.