Shop Doneer

We kunnen niet verborgen blijven

Leestijd: 3 min.
Christenen wereldwijd zien de Bergrede als een heldere maatstaf voor geloof en leven, die Jezus heeft vastgesteld voor alle oprechte gelovigen. Het is niet een boodschap speciaal voor leiders, zoals leraren, apostelen, profeten, evangelisten of herders (zie Efeze 5).
In de Bergrede openbaart Jezus de wil van God, Gods standaard, die geldt voor iedere toegewijde gelovige. De boodschap die bekend staat als de Bergrede, wordt besproken in drie hoofdstukken, Mattheüs 5-7. Als openingstekst kijk ik graag even opnieuw met je naar wat Jezus zei in Mattheüs 5:
U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Matth. 5:13-14).
Jezus richt zich hier tot alle christenen en vertelt ons drie heel belangrijke feiten over onszelf:
1. Wij zijn het zout van de aarde;
2. Wij zijn het licht van de wereld;
3. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Laten we kijken naar enkele overduidelijke gevolgen van deze drie verklaringen. We kijken eerst naar de derde verklaring en daarna behandelen we de eerste twee...
In vers 14 zien we: Wij zijn ,,een stad die op een berg ligt, die niet verborgen kan blijven..."(Matth.5:13). Dit is een feit over iedereen die openbaar zijn geloof in Jezus Christus als Redder en Heer belijdt. Op het moment dat je dit openbaar belijdt, word je die stad die op een berg ligt. Je kunt niet verborgen blijven. Je valt op. Van alle kanten zullen ogen op jou gericht zijn; altijd, of je nu naar school gaat of werkt in een fabriek of op kantoor. Wat zullen degenen die je in de gaten houden zich afvragen? Is zijn of haar geloof echt? Geloof je echt in wat je zegt te geloven? Leef je er ook naar?
Mensen zullen elk aspect van je leven analyseren: je gezin, je beroep, je sociale leven, je zakelijke houding, enzovoort. Ook zullen ze kijken naar het gedrag en het getuigenis van de kerk waar jij naartoe gaat. In de meeste gevallen zullen ze hun oordeel over het christendom baseren op wat ze zien in jou. Jij bent een stad die op een berg ligt.
Ik zal je eerlijk vertellen dat ik, destijds als jongeman in de Anglicaanse Kerk in Groot-Brittannië, tot de conclusie kwam dat het christendom een mislukking was. Die mening kreeg ik door te kijken naar de mensen om mij heen, en ik zag dat zij niet echt geloofden in wat ze zeiden te geloven.
Je moet je dus realiseren dat vanaf het moment dat jij je geloof in Jezus Christus belijdt, je op zult vallen. Deze realiteit kun je niet ontwijken. Als je niet op wilt vallen, als je niet bekeken wilt worden, niet beoordeeld en geanalyseerd, belijd dan vooral je geloof in Jezus Christus niet. Maar als je wel je geloof in Jezus Christus belijdt, dan zal dat je situatie zijn: mensen zullen je gaan observeren. Vanaf dat moment word je tot een stad die op een berg ligt, en die niet verborgen kan blijven.
Een mooi aspect aan een stad op een berg is dat als de avond valt - als de duisternis komt - zo'n stad tot in de wijde omgeving werkt als een baken. Zo zijn jij en ik ook. Als ons leven Jezus toebehoort, dan zijn we als een baken van richting en veiligheid voor mensen die anders in de duisternis niet hun weg kunnen vinden.

Vader, zoals ik door Uw genade mijn weg heb weten te vinden naar Uw stad, waar licht en hoop is in Uw Zoon Jezus Christus, te midden van de duisternis van deze wereld, zo vraag ik: maakt U ook mijn leven tot een richtingwijzer voor anderen naar Uw licht, naar Uw hoop, en naar veiligheid bij U. Amen.