Shop Doneer

We moeten niets weglaten

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 185

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven.
(1 Korinthiërs 14:1)
We moeten niets weglaten
De Heilige Geest wil altijd met ons samenwerken. Dit leidt ons naar een volgend misverstand dat uit de weg geruimd moet worden. Nauwkeurige bestudering van het Nieuwe Testament laat duidelijk zien dat God een volledige voorziening heeft getroffen voor het lenigen van iedere nood van elke gelovige, op ieder gebied van zijn wezen en in ieder opzicht van zijn ervaring:
En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. (2 Korinthiërs 9:8)
Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. (2 Petrus 1:3)
Deze twee teksten laten zien dat Gods genade en kracht samen, door de kennis van Jezus Christus, al een absoluut volledige voorziening hebben bewerkt voor iedere nood. Er is niets wat zich op enig terrein van het leven of de persoonlijkheid van de gelovige kan voordoen waarvoor God niet al een volmaakte voorziening heeft getroffen door Jezus Christus.
De verschillende onderdelen van Gods totale voorziening zijn talrijk en veelzijdig. Het ene deel van Gods voorziening kan niet een ander deel vervangen. Ze vullen elkaar aan. Juist op dat punt maken veel gelovigen een ernstige vergissing: ze proberen een bepaald deel van Gods voorziening te laten fungeren in plaats van een ander deel. Maar God heeft dat nooit zo bedoeld en daarom werkt het ook niet.
Als praktisch voorbeeld van Gods voorziening nemen we de geestelijke wapenrusting. In Efeziërs 6:11 zegt Paulus:
Bekleed u met de hele wapenrusting van God.
En opnieuw zegt hij in vers 13: Neem daarom de hele wapenrusting van God aan.
Paulus benadrukt dat de christen voor een volledige wapenrusting niet slechts een paar onderdelen moet aandoen. Vervolgens noemt Paulus zes onderdelen van de wapenrusting: de gordel van de waarheid; het pantser van de gerechtigheid; het schoeisel van de bereidvaardigheid van het Evangelie; het schild van geloof; de helm van heil; en het zwaard van de Geest.
De christen die alle zes onderdelen van de wapenrusting geestelijk aantrekt, is van top tot teen volledig beschermd. Als hij daarentegen een deel van de wapenrusting weglaat, dan is zijn bescherming plots niet meer compleet.
Bijvoorbeeld, als een christen alle vijf andere onderdelen aandoet, maar de helm van het heil achterwege laat, dan kan hij aan zijn hoofd verwond raken. En als hij daar eenmaal verwond is, dan is hij niet meer in staat de rest van de wapenrusting naar behoren te gebruiken. Of als een christen alle vijf onderdelen van zijn beschermende wapenrusting heeft aangedaan, maar hij heeft het zwaard niet meegenomen, dan heeft hij niets om zijn vijand mee op afstand te houden of tegen hem in de aanval te gaan.
Vader, dank U wel voor de wonderbaarlijke, volledige bescherming die ik in de strijd van het leven mag genieten door de volledige wapenrusting. Help mij om alert te zijn en deze dagelijks te gebruiken. Amen.