Shop Doneer

We vormen samen het Lichaam van Christus

Leestijd: 2 min.
En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. (Efeze 1:22-23)

Verder bouwend op het beeld van de gemeente als Gods regerende vergadering van gelovigen, kijken we nu naar de tweede typering die Paulus gebruikt voor de Kerk, namelijk het Lichaam van Christus.

We hebben contact met de wereld waarin we leven door middel van ons lichaam. Met ons lichaam krijgen we dingen voor elkaar in de wereld van tijd en ruimte om ons heen. Op dezelfde manier staat Christus in contact met de wereld, namelijk door ons, Zijn Lichaam. Wij zijn de instrumenten waarmee Hij Zijn plan van verlossing uitwerkt in deze wereld.

Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. (Hebreeën 10:5-7)

Dit gedeelte beschrijft Christus die naar de aarde kwam, niet om de Wet bekend te maken (die was al door Mozes geïntroduceerd), maar om ons te redden door het offerlam voor onze zonden te worden. Om dat te kunnen doen, moest Hij een lichaam hebben waarmee Hij kon voorzien in een offer.

Als we deze twee uitspraken samenvoegen (‘U hebt mij een lichaam gegeven’ en ‘om uw wil te doen’), dan zien we de functie van het lichaam, namelijk om het instrument te zijn dat wordt gebruikt om Gods wil te vervullen. We zien hierin uitspraken over het tweevoudige aspect van Christus’ Lichaam: allereerst werd het fysieke lichaam van Jezus het offer voor onze zonden aan het kruis; en ten tweede, het lichaam van Gods gezamenlijke volk blijft zijn bediening voortzetten en voltooien op aarde.

Wat dit betekent voor ons als gemeente, zullen we verder overdenken in de komende dagen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat is het toch een geweldig en bijzonder geheimenis dat wij als Uw gemeente, Uw praktische handen en voeten zijn hier op aarde. Juist daarom willen we vandaag ook bidden om troost, kracht en versterking voor onze ‘oudere broer’ Israël, die meer dan ooit Uw liefde en wijsheid nodig heeft. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.