Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

We zijn familie

Leestijd: 2 min.

In het Nieuwe Testament worden Gods kinderen maar heel zelden christenen of gelovigen genoemd. De normale aanspreekvorm die wordt gebruikt is 'broeders', waarmee wordt benadrukt dat we deel zijn van een geestelijk gezin. Zoals Paulus schreef in Efeze 2:18:

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.

Het is opvallend dat alledrie de Personen van de Godheid hierbij betrokken zijn. Door Jezus de Zoon, hebben we toegang tot de Vader, door de Heilige Geest.

Het volgende vers openbaart het geweldige resultaat hiervan:

Zo bent u dan (omdat we toegang tot de Vader hebben) niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.

Het woord 'huisgenoten' kan het best beschreven worden als 'gezinsleden'. Omdat Christus de toegang tot de Vader heeft verworven, zijn we lid geworden van Gods gezin.

De samenstelling van Gods familie wordt bepaald door de relatie die de leden van die familie met de Vader hebben. In het Nieuwtestamentische Grieks bestaat er een nauw verband tussen de woorden 'vader' (pater) en 'gezin' (patria). 'Patria' is een afgeleide vorm van 'pater'. Dit verband wordt duidelijk naar voren gebracht in Paulus' gebed:

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader (pater) van onze Heere Jezus Christus, naar wie de hele familie (patria) in de hemel en de aarde is vernoemd (Efeze 3:14-15, NASB).

Hier is sprake van een woordenspel tussen 'vader' en 'familie'. Naar God de Vader (pater) is het hele gezin (patria) genoemd. Een gezin komt voort uit vaderschap. Het feit dat God onze Vader is, maakt dat we deel zijn van Zijn gezin.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik tot U kan komen. Ik verklaar dat ik deel ben geworden van Gods gezin. Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.