Shop Doneer

Wederzijdse afhankelijkheid

Leestijd: 3 min.

Het Nieuwe Testament gebruikt op meerdere plaatsen het beeld van gelovigen als het Lichaam van Christus. Paulus schreef in Romeinen:

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. (Romeinen 12:4-5)

Dit lichaam is niet een groep van afzonderlijke, onafhankelijke individuen. We horen bij elkaar. In 1 Korinthiërs versterkt Paulus deze typering van het Lichaam van Christus:

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. (1 Korinthiërs 12:12-13)

Het woord dat in dit gedeelte wordt benadrukt is één: zij vormen één lichaam… we zijn allen door één Geest tot één lichaam gedoopten wij allen zijn van één Geest doordrenkt. De nadruk ligt in dit hele gedeelte op de eenheid van het lichaam. Paulus gaat verder:

Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. (1 Korinthiërs 12:14-21)

In onze relatie ten opzichte van elkaar is het meest toepasselijke woord ‘wederzijdse afhankelijkheid’. De essentie van Paulus’ onderwijs hier is dat ieder lid alle andere leden nodig heeft. Niemand van ons is onafhankelijk; we kunnen niet zonder elkaar. Daarom kunnen we niet zeggen tegen andere gelovigen: 'Ik kan het wel af zonder jou. Het maakt niet zoveel uit wat er met jou gebeurt, want met mij gaat het goed.' Die houding is niet juist en ook niet geoorloofd, omdat God soevereine controle heeft over het lichaam.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U mij helpt om door Uw Geest die in mij woont voortdurend verbonden te zijn met mijn wereldwijde broers en zussen. Dank U wel voor de eenheid die wij voortdurend mogen zijn en dat U ons behoedt voor zelfgerichtheid. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.