Shop Doneer

Weer de leiding

Leestijd: 2 min.

De simpele gelijkenis van de rijke zakenman die we eergisteren bekeken, heeft je een duidelijk beeld geschetst van wat ik zie als één van de belangrijkste waarheden voor christenen vandaag: Jezus Christus heeft voor ons de ultieme prijs betaald door Zijn dood en opstanding, en Hij heeft het hele domein teruggekocht dat Adam in satans handen had overgegeven.

In Zijn wonderlijke genade wil God ons de leiding teruggeven over alles wat de mens door Adam verloren had. Ik hoop dat je het gebed gisteren hebt meegebeden en je het stuk verantwoordelijkheid en 'eigenaarschap' van het familiebedrijf dat de Vader ons heeft gegeven, hebt (terug)ontvangen.

Nu zullen we een paar belangrijke Bijbelteksten bestuderen, om de toepassing van deze essentiële waarheid in ons leven uit te werken.

Zoon des mensen, Zoon van Adam

In 1 Korinthiërs 15 krijgt Christus twee namen: 'de laatste Adam' en 'de tweede mens':

Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. (1 Korinthiërs 15:45,47)

Jezus Christus is 'de laatste Adam', de laatste van het ras van Adam. Hij is ook 'de tweede mens', de nieuwe Mens, en het Hoofd van een nieuw ras. Toen Jezus naar de aarde kwam, kwam Hij als een vertegenwoordiger van de nakomelingen van Adam. Hij was als Mens gemaakt. Eén van de titels die Jezus vaak voor Zichzelf gebruikte in de evangeliën, noemde Hij maar liefst tachtig keer. Dat is ongeveer tien keer vaker dan welke andere titel ook. Die titel was 'Zoon des mensen', of 'Zoon van Adam'... (Dat is feitelijk hetzelfde, want Adam betekent 'mens'). Dus van alle titels waar Hij van hield, gebruikte Hij het meest 'Zoon van Adam', en zei daarmee eigenlijk: ‘Ik ben de Zoon van Adam. Ik ben de vertegenwoordiger van alle nakomelingen van Adam.’

Alles wat Jezus deed aan het kruis, deed Hij als onze persoonlijke vertegenwoordiger. Hij ging aan het kruis om een ras te vertegenwoordigen. Hij nam de schuld, de schaamte, het oordeel, de zonde, de ziekte en de pijn van een heel geslacht op Zich.

Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. (Jesaja 53:6)

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze; maar ook voor de zonden van de hele wereld. (1 Johannes 2:2)

Het lijden dat Jezus aan het kruis doorstond, was niet voor Zichzelf. Hij leed als onze persoonlijke vertegenwoordiger.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Korinthiërs 5:21)

Jezus was de laatste vertegenwoordiger van het geslacht van Adam. Al onze schuld en al onze schaamte is in één last verpakt en op de laatste Adam gelegd, de grote Lastdrager, Degene die alles op Zich nam. Het is allemaal gedaan door Degene die kon zeggen: ‘Het is volbracht! Er hoeft niets meer te worden gedaan...’ (Zie Johannes 19:30).


Gebed van de dag

O Heer Jezus, mijn Redder! Doordring mij toch diep van die waarheid Heer Jezus, dat U al mijn schuld, al mijn zondelast, al mijn ziekte, al mijn innerlijke pijn, al mijn onvolkomenheid... volledig heeft gedragen en het effect ervan tenietgedaan toen U voor mij stierf aan het kruis. Ik ben u eeuwig dankbaar Heer Jezus! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

TONGA

Bid voor Gods zalving en bescherming over de Tongaanse voorganger John, hij is begonnen met de vertaling van een aantal boeken van Derek in het Tongaans.