Shop Doneer

Wees bereid dwaas te lijken

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we dat het belangrijk is om onmiddellijk te gehoorzamen aan Gods stem.

Vandaag bespreken we een tweede waarschuwing: Wees bereid dwaas te lijken in de ogen van anderen. Paulus zegt in 1 Korinthe 1:25: Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Als je gelooft dat de gedachten van mensen wijs zijn, dan kan het gebeuren dat je God misloopt. In dezelfde brief aan Korinthe is Paulus overduidelijk:

Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. (1 Korinthe 3:18)

Om werkelijk wijs te worden, moet je beginnen een dwaas te worden. Veel mensen struikelen daarover, maar hiervan zijn voorbeelden te over in de Bijbel. Noach bouwde een schip midden op het vasteland, terwijl niemand ooit regen had gezien. Dat was volkomen dwaas, maar het was de wijsheid van God. Naäman, de overste van Syrië, daalde neer in de modderige rivier de Jordaan en stelde zijn melaatse lichaam ten toon, door zich zeven keer onder te dompelen. Hoe dwaas! Maar hij werd wél genezen. En dan, in Johannes 9, is er een man die blind geboren is. Jezus smeert modder – gemaakt van speeksel - op zijn ogen en zegt hem weg te gaan en zich te wassen in de beek Siloam. Hoe dwaas moet hij eruit gezien hebben, zijn weg zoekend naar de beek Siloam, met modder op zijn ogen. Maar hij werd genezen!

Ooit was ik aan het prediken in Oost-Afrika. Ik hield een conferentie van zeven dagen en aan het eind van iedere dienst zei ik: ,,Als iemand wil dat ik met hem of haar bid voor genezing, sta op en ik zal met u bidden.” Er was een blinde vrouw, die door een jongen naar de dienst was meegenomen; zes dagen lang stond ze elke dag op na mijn uitnodiging. Ik bad, maar er gebeurde niets. Ik begon me beschaamd te voelen voor haar. Op de zevende dag was ze er ook. Ik zei opnieuw: ,,Als je wilt dat ik bid voor je genezing, sta op!” En weer stond ze op. Ik sloot mijn ogen en bad, maar kon het niet helpen dat ik me afvroeg: Wat gaat er met deze arme vrouw gebeuren? Toen ik mijn ogen opendeed, liep ze zonder de jongen over het podium, om te laten zien dat haar ogen waren genezen! Ze moest blijkbaar eerst bereid zijn dwaas te zijn in de ogen van anderen...

Gebed van de dag

Vader, geef mij de moed om dwaas te zijn in de ogen van mensen. Ik wil U gehoorzaam zijn, ook als anderen dit dwaasheid vinden. Ik ben bereid om dwaas te worden omdat ik daarmee Uw wijsheid kan vinden. Uw wijsheid is zo kostbaar voor mij, Heer!

Gebed voor DPM wereldwijd

SLOWAKIJE

  • Dereks onderwijsmateriaal wordt iedere maand naar verschillende zigeunerkerken verstuurd. God brengt een opwekking onder hen teweeg. Bid om een blijvende verandering in zigeunerkerken, families en personen.
  • Bid om samenwerking met plaatselijke Slowaakse kerken en bedieningen, om Gods Koninkrijk te bouwen; bid dat Hij een nieuwe generatie leiders zal doen opstaan.


ZENDINGSVERSLAG SLOWAKIJE

De Heer is nieuwe deuren aan het openen in Slowaakse gevangenissen. Een lokale voorganger, die ook de directeur is van een gevangenisbediening die alle protestantse kerken in Slowakije vertegenwoordigt, helpt ons om Dereks materiaal elke Slowaakse gevangenis binnen te krijgen. De plaatsvervangend directeur van een gevangenis verklaarde tijdens een bijeenkomst: Uw werk is waardevol, zelfs ter wille van dat éne verloren schaap. Het is moeilijk en gecompliceerd toestemming te krijgen om in een gevangenis in de bediening te werken of religieus materiaal naar binnen te brengen. Dus we danken God dat we kunnen voorzien in Dereks onderwijs.