Shop Doneer

Wees blij dat jij jou bent

Leestijd: 2 min.
Gisteren lazen we deze vergelijking:
Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem. (Mattheüs 13:45-46)

Jezus kocht ook die ene parel van grote waarde - en dat ben jij. Jij, in je zwakheid, met je fouten, je onbegrip, je frustraties, je eenzaamheid, je angsten. Jezus stierf voor jou. Persoonlijk ben ik er volledig van overtuigd, dat als er niemand anders ooit gered zou zijn, dan zou Jezus nog steeds gestorven zijn alleen voor mij. Als er niemand anders geweest was, dan zou Jezus toch alles gegeven hebben voor jou of mij. (Dank God, er zijn gelukkig ook miljoenen anderen.) Ik maak Zijn liefde graag individueel en persoonlijk. Ik zeg graag: "Hij stierf voor mij... Hij gaf Zijn troon op, voor mij. Hij legde Zijn leven af, voor mij. Hij leed aan het kruis en werd begraven. Voor mij. En toen stond Hij voor mij weer op. Hij steeg op naar de hemel en zit nu aan de Vaders rechterhand." Als je worstelt met je gevoel van eigenwaarde en je hebt een laag zelfbeeld, als je het gevoel hebt dat je niet zo belangrijk bent voor God of voor anderen, dan is deze waarheid voor jou. Denk aan die koopman die de parel heeft gekocht. Denk aan jezelf op die manier. Jezus houdt jou in de palm van Zijn hand en kijkt vol bewondering en liefde naar jou. Hij zegt: "Je bent prachtig. Je bent de mooiste die ik ooit gezien heb. Je kostte me alles wat ik had, maar je bent het waard, ik houd van jou. Ik ben blij dat ik voor jou mijn leven gaf." De Heer zegt: 'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.' (naar Jesaja 43:1)

* Neem jezelf alsjeblieft voor om nooit meer over jezelf te praten alsof je onbelangrijk of waardeloos bent. Je wint er niks mee als je houding is: Ik tel niet mee. Ik ben een grijze muis... een nobody. Daarmee doe je Hem als je Vader ook geen recht. Je bent een zoon of een dochter van God! Hij heeft geen tweederangs kinderen. Hij vindt jou belangrijk. Je bent zeer, zeer waardevol. Je bent speciaal. * Deze uitspraak deed God in de eerste plaats naar Zijn verbondsvolk Israel - en in Jezus de Redder ook naar jou en mij.

Heer Jezus, U vind mij belangrijk, zo belangrijk dat U voor mij alles gaf wat U had. U heeft uw leven gegeven omdat U van mij houd, U vind mij het meest kostbare bezit. Ik ben een zoon of dochter van God en ik ben speciaal, wilt U mij helpen om dat volledig te beseffen. Dank U wel dat U alles voor mij over had en dat ik nu U mag dienen. Amen.