Shop Doneer

Wees dorstig, kom en drink.

Leestijd: 2 min.

De ervaring die de discipelen op de pinksterdag kregen, demonstreert het principe dat Jezus noemt in Mattheüs 12:34: Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Met andere woorden, als het hart vol is, dan stroomt het over door het spreken van de mond. Deze ervaring van de Heilige Geest was de bovennatuurlijke toerusting om de discipelen krachtig te maken als getuigen van Jezus. Ze gaven getuigenis van onmiskenbaar grote bovennatuurlijke gebeurtenissen, zoals Jezus' opstanding en hemelvaart. Het getuigen van zulke bovennatuurlijke gebeurtenissen vereiste een bovennatuurlijke kracht, die zich voor het eerst manifesteerde op de pinksterdag en verder doorgaat in alle verhalen van het boek Handelingen. Deze kracht is door God nooit teruggenomen van de Gemeente, en is vandaag nog altijd beschikbaar. In 1 Korinthiërs 1:4-7 geeft Paulus duidelijk aan dat de bovennatuurlijke gaven en manifestaties van de Heilige Geest in de Gemeente volop actief zullen blijven tot aan het einde der tijden:

Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht.

We kunnen de activiteiten van de Heilige Geest die hierboven zijn beschreven, samenvatten in de volgende vergelijking, waarin we twee cruciale dagen in de geschiedenis van de christelijke Gemeente naast elkaar zetten:

Opstandingzondag

De opgestane Christus
De ingeademde Geest (zoals we gisteren lazen in Johannes 20:21-22, toen Jezus op hen blies en zei: 'Ontvang de Geest...')
Gevolg: opstandingsleven

Pinksterzondag

De opgevaren Christus
De uitgestorte Geest
Gevolg: kracht om te getuigen

Voor mensen die de ervaring van de opstandingzondag kennen, maar die verlangen naar de ervaring van de pinksterzondag, geeft Jezus een belofte in Johannes 7:37-39:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Drie eenvoudige dingen zijn nodig: Wees dorstig. Kom tot Jezus. Drink tot je overstroomt!

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik heb dorst en wil drinken van het levende water van Uw Geest! Laat die stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien Heer, zodat ik drink en overstroom van Uw Heilige Geest! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.