Shop Doneer

Wees niet onverschillig

Leestijd: 3 min.

Vandaag wil ik een principe uitleggen uit het verhaal van de tweelingbroers, Jakob en Ezau.

Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem die roept – werd tot haar (Rebekka) gezegd: De meerdere (Ezau) zal de mindere (Jakob) dienen. Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat (Romeinen 9:10-13).

Dat is opmerkelijk. Ze waren tweelingbroers, maar God zei dat Hij van Jakob hield, terwijl Hij Ezau haatte. Gods houding naar de ene broer was compleet tegenovergesteld aan Zijn houding naar de andere broer. Jakob kreeg de voorkeur boven Ezau, zelfs voordat zij geboren waren. Dit roept twee belangrijke vragen op.

  1. Wat zag God in Jakob dat Hem aansprak?
  2. Wat zag God in Ezau dat Hij afkeurde?

Dus waarom hield God van Jakob, maar haatte Hij Ezau?

In de Bijbel staan hun karakters beschreven. Ezau was sterk, energiek, mannelijk, een jager. Hij was de favoriet van zijn vader. En hoe zit het met Jakob? Hij was creatief, doelgericht en een opportunist. Hij verkreeg het eerstgeboorterecht van Ezau voor een kop soep. Als er ooit een koopje was, dan was dit het wel! Vervolgens bedroog hij zijn vader om op die manier de zegen te kunnen ontvangen, en later verdiende hij een fortuin ten koste van Laban, die niet alleen zijn oom was, maar ook zijn schoonvader. In geen honderd jaar zou iemand Jakob beschrijven als een ‘aardige kerel’. De meeste mensen zouden Ezau verkiezen boven Jakob, behalve zijn moeder en God.

Waarom gaf God de voorkeur aan Jakob? Ik reik je een basisreden aan, die volgens mij de sleutel is tot alles: Jakob stelde prijs op wat God te geven had, terwijl Ezau er onverschillig over was. In Hebreeën 12:15-17 zien we hoe God over onverschilligheid denkt. Zijn mening hierover verschilt enorm met die van de meeste christenen. De schrijver van Hebreeën schrijft over Ezau’s gedrag:

Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Ezau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

Ezau wordt omschreven als ‘onverschillig’ (NIV-vertaling: ‘goddeloos’) en staat in hetzelfde rijtje als hoereerders. Naar Gods normen is onverschilligheid ten opzichte van wat Hij wil geven “goddeloos”. God haat dat.

Als je het beste wilt van God, dan moet je je hart erop zetten om ook echt het beste te willen van God, en geen genoegen te nemen met minder. Wees niet onverschillig!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel, dat ik niet uit eigen kracht hoef te leven maar dat U in alles wat ik nodig heb, hebt voorzien door uw grote en kostbare beloften. Ik wil U, Heer Jezus, steeds beter leren kennen. Wilt U mij leren om alles wat ik nodig heb, te vinden in de beloften in Uw Woord en deze toe te passen, zodat ik vrucht kan dragen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.