Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Wees stil en weet

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 44

Volken woeden, koninkrijken vallen; God verheft Zijn stem: de aarde smelt weg…. God doet oorlogen ophouden tot de einden der aarde; Hij verbreekt de boog en slaat de lans stuk, Hij verbrandt de schilden met vuur. “Wees stil, en weet dat Ik God ben; Ik zal verheven zijn onder de volken, Ik zal verheven zijn op de aarde”. (Psalm 46:7, 10-11 NIV)
We zien in deze psalm een beeld van ongekend, enorm geweld. De volken woeden, koninkrijken wankelen… Hoe waar is dat vandaag de dag! Maar te midden van al dat geweld in de wereld, klinkt daar de stem van God. Hij spreekt en komt tussenbeide. Hij verheft Zijn stem en de aarde smelt weg. Hij grijpt in en keert Zich tegen de krachten van ongerechtigheid en kwaad.
En dan spreekt Hij een woord tot Zijn volk, midden in alle verwarring, onrust en tumult. Hij zegt: ”Wees stil, en weet dat Ik God ben; Ik zal verheven zijn onder de volken, Ik zal verheven zijn op de aarde.”
Onze situatie verschilt niet zoveel van wat hier beschreven staat. Volken woeden, koninkrijken vallen, oorlogen dreigen overal, maar te midden daarvan spreekt God tot Zijn volk en zegt: ‘Wees stil, wees kalm, raak niet overstuur, wees niet onrustig of nerveus. Wees stil, en weet dat Ik God ben. Ik heb alles onder controle. Ik bereik Mijn doelen. Ik word verheven onder alle volken. Ik word verheven op de aarde’.
Vandaag wil ik je graag deze raad geven: Wees stil, en luister naar de stem van God.

Dank U Vader, dat U in de stilte van mijn hart tot mij spreken wilt. Ik voel me zo bevoorrecht Heer, dat U aan mij denkt en relatie met mij wilt beleven. Dank U dat ik op ieder moment uit het tumult van deze wereld kan stappen en in de stilte Uw liefdevolle stem tot mij mag horen spreken. Amen.