sluit
Shop Doneer

Wees voorbereid: de strijd komt!

Leestijd: 3 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
Tot nu toe hebben we gezien dat slagveld of slagveld van de geestelijke strijd plaatsvindt in het denken van de mens. Satan heeft bolwerken van vooroordeel en ongeloof opgeworpen in ons denken, om zo te verhinderen dat we de waarheid van het Evangelie ontdekken, die ons vrij zal maken. God heeft ons de taak gegeven deze 'mentale burchten' neer te halen, zodat wij zelf en andere mensen om ons heen verlost worden van satans misleiding, Christus kunnen leren kennen en ons/zich aan Hem onderwerpen.
In hoeverre wij deze taak van God kunnen uitvoeren, hangt vooral af van twee belangrijke factoren. Ten eerste, dat we duidelijk vanuit de Bijbel zien en aannemen dat Jezus satan definitief en totaal voor ons verslagen heeft aan het kruis, en dat het nu onze verantwoordelijkheid is om te gaan leven naar de overwinning die Jezus al heeft behaald. De tweede factor is dat we goed gebruik maken van de geestelijke wapens waarmee God ons heeft toegerust. Deze wapens zijn te verdelen in twee categorieën: verdedigingswapens en aanvalswapens. De komende overdenkingen gaan we naar al deze wapens kijken, met als uitgangspunt Efeziërs 6:13-17:
Neem daarom de hele ​wapenrusting​ van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van ​het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de ​gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het ​Evangelie​ van de ​vrede. Neem bovenal het ​schild​ van het geloof op, waarmee u alle vurige ​pijlen​ van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de ​helm​ van de zaligheid en het ​zwaard​ van de Geest, dat is Gods Woord.
Aan het begin van dit gedeelte zegt Paulus: ,,Neem daarom de hele wapenrusting van God aan…'' In vers 13 geeft Paulus een belangrijke reden aan: opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Let op dat er staat: op de dag van het kwaad. Ik denk niet dat hiermee de grote verdrukking bedoeld wordt, of de een of andere profetische ramp die over de wereld gaat komen (hoewel ik zeker geloof dat er rampen zullen komen). Ik geloof dat in deze context ‘de dag van het kwaad’ iets is waar iedere christen mee te maken krijgt. Dit zal de dag zijn dat hij of zij de machten van de duisternis zal moeten confronteren, de tijd dat zijn of haar geloof op de proef wordt gesteld, en waarin allerlei vormen van tegenstand of problemen op zijn weg zullen komen.
Paulus laat er geen twijfel over bestaan óf we die dag van het kwaad tegemoet zullen moeten treden. We hebben geen keus, het staat vast. Ik moet altijd denken aan de gelijkenis die Jezus vertelde over de twee mannen die hun huis bouwden. De dwaasman bouwde zijn huis op het zand; de wijze zijn huis op de rots. Het huis van de dwaasman stortte in, maar het huis van de wijze bleef staan. Het verschil tussen de twee huizen zat hem niet in de beproevingen waaraan ze onderworpen werden, want die waren voor allebei gelijk: wind, regen, storm en vloed. Het verschil zat hem in het fundament waarop ze waren gebouwd (zie lucas 6:47-49).
Niets in de Bijbel wijst erop dat ons als christenen dit soort beproevingen bespaard zal blijven. Daarom moeten we voorbereid zijn om de dag van beproeving aan te kunnen en de volledige wapenrusting aantrekken en gebruiken.
Paulus neemt als beeld de Romeinse legioensoldaat, en komt met zes stukken dergelijke uitrusting die de soldaten destijds droegen:
1. de gordel van waarheid
2. het (borst-)harnas van gerechtigheid
3. de schoenen van bereidheid van het Evangelie
4. het schild van geloof
5. de helm van de zaligheid
6. het zwaard van de Geest
Als je al deze zes onderdelen van de uitrusting aandoet, ben je van top tot teen beschermd, met één uitzondering. Er is geen bescherming voor de rug. In een latere overdenking zullen we daar op terugkomen. We zullen komende dagen zien dat God ons heeft voorzien van bescherming voor ons hele bestaan.

Heer van hemelse legers, dank U wel dat U mij niet onbeschermd en onbewapend hebt gelaten in het hemelse strijdtoneel, maar dat U mij volledig hebt toegerust en mijn arm sterkt voor de strijd. Help mij de komende dagen om mezelf goed te doordringen van de noodzaak van elk van de geestelijke wapens. Amen.