Shop Doneer

Weg van onze eigen weg

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we dat uit het centrale vers in een centraal boek van de Bijbel - het deel uit Jesaja dat door theologen ook wel 'het Evangelie van het Oude Testament' wordt genoemd - Jezus prachtig naar voren komt als de grote Koning-Knecht die ons lijden droeg:

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:4-5)

Een van de tragedies van veel Engelse vertalingen van de Bijbel is dat de vertalers de woorden in dit gedeelte hebben vergeestelijkt. Veel vertalers zeggen 'verdriet en zorgen' of 'smarten', terwijl het Hebreeuws hier echt spreekt over 'ziekten en pijnen'. De betekenis van deze twee woorden 'ziekten en pijnen' is onveranderd gebleven, vanaf de tijd van Mozes tot aan vandaag.

Het begin van vers 4 legt in de Hebreeuwse grondtekst grammaticaal gezien grote nadruk op 'Hij' en dat is op twee manieren te bewijzen. Ten eerste, het woord dat vertaald is met Voorwaar, is een woord dat altijd de klemtoon legt op het woord dat daarna nog volgt, wat in de grondtekst het woord ‘Hij’ is. Ten tweede, het Hebreeuws - evenals het Latijn, het Grieks, het Russisch en vele andere talen (behalve de meeste Europese talen) - hoeft het persoonlijk voornaamwoord 'Hij' niet in te voegen, omdat uit de vervoeging van het werkwoord al duidelijk wordt om wie het gaat. Dus het persoonlijk voornaamwoord 'Hij' wordt alleen gebruikt als je het wilt benadrukken, en dat is in deze tekst inderdaad gebeurd. Daaruit kunnen we opmaken dat de schrijver er grote nadruk op heeft willen leggen.

Nu komen we bij het cruciale vers - het derde vers van het middelste deel van het middelste hoofdstuk van het middelste deel van het 'evangelie' van Jesaja:

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. (Jesaja 53:6)

Wat is het probleem van de mensheid? Zie hier de diagnose die de Bijbel stelt. We hebben niet allemaal overspel gepleegd, of teveel gedronken, of gestolen. Maar aan één ding hebben we ons wel allemaal schuldig gemaakt: we zijn onze eigen weg gegaan, en dat is niet Gods weg. God omschrijft dit als 'ongerechtigheid'. Het meest gangbare moderne equivalent is volgens mij 'opstandigheid' of 'rebellie'. De wortel van het universele probleem van de hele mensheid is opstandigheid tegen God. Elk van ons, Jood of Griek, katholiek of protestant, Aziaat, Amerikaan of Afrikaan, zonder uitzondering, heeft zijn eigen weg gevolgd. We vallen allemaal in dezelfde categorie: opstandige mensen, rebellen. Maar het geweldige nieuws is dat God de ongerechtigheid, de rebellie van ons allemaal, op Jezus heeft gelegd. Onze opstandigheid kwam op Jezus toen Hij aan het kruis hing, in onze plaats...

Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, het is bijna niet te bevatten, maar U droeg al mijn dwarsheid, mijn eigenwijsheid en de vele malen dat ik mijn eigen weg volgde en zelfs de keren dat ik dat geregeld nog steeds doe. Dank U wel voor deze waarheid die mij vrijmaakt - van elke schuld, van alle negativiteit en alles wat tussen U en mij in staat Heer. Niet dankzij mijn gedrag, maar dankzij Uw daad van genade, ben ik vrij! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.