Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Welk getuigenis spreek je uit?

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we hoe we door getuigenis de kracht van het offer kunnen toepassen in ons leven. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ons getuigenis is. In het boek Hebreeën wordt dit nog eens bevestigd:

Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. (Hebreeën 3:1)

De schrijver van de Hebreeënbrief noemt Jezus de ‘Hogepriester van onze belijdenis'. Belijden betekent letterlijk ‘hetzelfde zeggen als…’. Voor ons, die geloven in de Bijbel en in Jezus Christus, betekent belijden dat we met onze mond hetzelfde zeggen als wat God zegt in Zijn woord. We zorgen ervoor dat de woorden uit onze mond overeenkomen met het Woord van God. Jezus is de Hogepriester van onze belijdenis. Als we niets belijden, hebben we geen hogepriester.

Jezus kan ons niet vertegenwoordigen voor Gods aangezicht zonder dat wij onze instemming met Gods Woord bewust hebben uitgesproken. Hij kan alleen onze verdediger en advocaat zijn als wij de juiste belijdenis hebben. In Mattheüs 12:37 zegt Jezus: Want op grond van je woorden zal je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zal je worden veroordeeld. Je bestemming wordt dus bepaald door de woorden die je spreekt.

Jakobus zegt dat je tong is als het roer van een schip. Het is een relatief klein onderdeel van een schip, maar het bepaalt wel precies waar het schip heengaat (Jakobus 3:4). Zo is het ook met ons. Wij bepalen de loop en de richting van ons leven door de manier waarop we onze tong gebruiken. Veel christenen zijn erg ondoordacht en achteloos in de manier waarop ze hun tong gebruiken: ,,Ik schaam me dood!” of: ,,Ik erger me dood…’’. Ik geloof dat het wijs is om nooit iets over jezelf uit te spreken, waarvan je niet wilt dat God dat ook werkelijk zal laten gebeuren. Maar ook in andere dingen die we over onszelf uitspreken geldt dit; doe jezelf niet tekort en wees niet onverschillig in wat je zegt, want God acht je hoog. Hij heeft het bloed van Jezus geïnvesteerd in jou. Als je jezelf veroordeelt of minderwaardig acht, veroordeel je in feite een schepping van God. In de brief aan de Efeziërs zegt Paulus dat wij Zijn maaksel zijn (Efeziërs 2:10, NBG). Ik denk dat het gevaarlijk aanmatigend is om Gods maaksel te bekritiseren. Hoogmoed viert soms hoogtij onder christenen, maar het is net zo erg om jezelf onder te waarderen.

Gebed van de dag

Heer, vergeef mij de verkeerde woorden die ik gesproken heb. Wilt U mij helpen om niet onverschillig te zijn of achteloos in de woorden die ik uitspreek. Ik wil er op letten dat mijn woorden overeenkomen met Uw Woord, zodat zij een getuigenis van U zullen zijn. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

Bid om bescherming door de Heer, en om goede gezondheid, wijsheid en bemoediging voor bestuur en werkers van DPM wereldwijd. Velen van hen werken in landen met beperkingen op religieus gebied, en waar oorlog en economische problemen zijn.