sluit
Shop Doneer

Welke stem volg je?

Leestijd: 2 min.
In het onderwijs van Jezus in het Nieuwe Testament is het ontzettend belangrijke aspect van het luisteren naar Gods stem niet veranderd. Andere dingen zijn wel veranderd, maar deze essentiële voorwaarde blijft onveranderd. Luister naar een aantal verzen uit Johannes 10, waar Jezus zich aan zijn volgelingen voorstelt als de Goede Herder. Over de relatie tussen de herder en zijn schapen, oftewel tussen de Heer en degenen die bij Hem horen, zegt Hij:
Voor hem [de herder]doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten [Wat is het kenmerk van de schapen van Jezus? Ze luisteren naar de stem van de herder]. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen [Wat is de grote basis van onze relatie met de Heer Jezus? Dat we Hem volgen. Waarom? Omdat we zijn stem kennen.]; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.(Johannes 10:3-5, NBG)
Alles draait om het horen en kennen van de stem van de Heer. Zijn schapen, zijn kinderen, horen zijn stem, herkennen die en volgen Hem. Zij zullen geen bedriegers volgen. In ons leven kunnen vele 'vreemde stemmen' hoorbaar zijn: stemmen van ongeloof, stemmen van kritiek of negativiteit, stemmen van roddel, stemmen die angst of onzekerheid willen zaaien, of die willen verleiden tot zondige stappen... Maar als de stem van Jezus voor ons vertrouwd is, dan zullen we die andere stemmen herkennen als bedriegers... Ook hoeven we dan niet bang te zijn dat we valse profeten of valse leraars zullen gaan volgen, want die hebben niet de stem van de Heer. Het is dus heel belangrijk om dagelijks vertrouwd te raken met de zachte stem van onze eigen Herder, die ons blijft leiden op zijn weg. Vele belijdende christenen vandaag nemen echter - midden in het rumoer van vele stemmen en geluiden om ons heen - niet voldoende tijd om Hem te horen, en zo kunnen die andere stemmen invloed krijgen in hun leven.
Omgekeerd kun je ook herkennen welke stem je volgt, door te kijken op welke weg je wandelt... Onderneem je stappen die tegen zijn woord ingaan? Of is er boosheid, angst of kritiek in je leven? Dan weet je dat er andere stemmen zijn die je leiden. In Johannes 10:5 zagen we dat de schapen van de vreemde zullen weglopen -oftewel, zij zullen zich bekeren. Hoe beter we de stem van Jezus leren kennen, hoe meer onze leefstijl een leefstijl van bekering zal worden.


Heer, leer mij te luisteren naar die zachte stem van U en met U vertrouwd te raken, zodat ik niet misleid wordt door verkeerde leraars, of bedrogen wordt door valse stemmen. Ik wil een leefstijl van bekering hebben doordat ik U persoonlijk ken.