Shop Doneer

Welkom bij de serie: Gods Kerk Herontdekt

Leestijd: 3 min.

Ergens in de jaren ’30 van de vorige eeuw, zo gaat het verhaal, rinkelde de telefoon in de kosterswoning van een kerk in Washington D.C. die geregeld door president Franklin D. Roosevelt bezocht werd. De stem aan de lijn informeerde gespannen: 'Alstublieft, vertel me: Verwacht u dat de president aanstaande zondag in de kerk aanwezig zal zijn?'

- 'Dat', legde de koster rustig uit, 'kan ik u niet beloven. Maar we verwachten zeker dat God aanwezig zal zijn, en we vermoeden dat dat genoeg reden is om een behoorlijke opkomst te verwachten.'

We weten niet of Derek Prince deze anekdote kende, maar wie hem persoonlijk heeft gekend, is vast overtuigd dat hij ervan zou hebben genoten en er van harte mee zou instemmen. Want weet je, Derek hield van de Kerk. En, zoals vele andere bijbelleraren van onze moderne tijd, begreep hij dat het Lichaam van Christus geroepen en bestemd is voor grote dingen.

In één van zijn vele honderden radio-uitzendingen die Derek door de jaren heen deed, vatte hij zijn kijk op de Kerk als volgt samen: 'Ik geloof dat God bezorgd is over het herstel van de twee volken waaraan Hij zich heeft toegewijd met een verbond, en waarvan Hij heeft verklaard dat Hij dat verbond nooit zal breken. Het eerste volk is, historisch gezien, Israël. Het tweede is de Kerk.'

Als het Bijbelonderwijs van Derek Prince nieuw voor je is, dan is het goed te weten dat hij tijdens zijn leven wereldwijd erkenning genoot als bijbelleraar en gezien wordt als één van de grote christelijke denkers van de twintigste eeuw. Miljoenen mensen wereldwijd, in honderden landen, hebben ontdekt dat het onderwijs van Derek Prince inspirerend en bemoedigend is, inzicht biedt, maar ook zeer toegankelijk is.

Ook deze serie overdenkingen bevatten een kostbare schat. Je zult een diepgaande openbaring krijgen over de aard, de rol, de structuur en de bestemming van de Kerk – plaatselijk en wereldwijd. En terwijl je verder leest, zul je ook nieuwe inzichten ontdekken over je eigen plaats en aandeel in Gods geweldige plan voor de geschiedenis.

Een praktisch puntje. Je zult merken dat we afwisselend spreken over ‘kerk’ of ‘gemeente’. Ook is bij het woord ‘kerk’ verschil gemaakt in spelling met hoofdletter of kleine letter. Wanneer sprake is van een plaatselijke kerk of gemeente, dan wordt het woord kerk geschreven met een kleine ‘k’. Wanneer gedoeld wordt op de universele kerk, het totale Lichaam van Christus wereldwijd, dan wordt ‘de Kerk’ geschreven met een hoofdletter. Dit om het onderscheid duidelijk te maken.

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat ik U dieper en persoonlijker mag leren kennen en dat ik door deze komende overdenkingen veel meer zal leren over Uw wereldwijde Kerk waar ik, dankzij de Heer Jezus die in mij woont, bij mag horen! Geeft U mij een ‘horend hart’ om Uw stem door alle lessen in dit boek te begrijpen en waar nodig, actie te ondernemen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.