Shop Doneer

Wend je tot God

Leestijd: 3 min.
We hebben gisteren een begin gemaakt met het verhaal van koning Josafat. Dit verhaal is een bijna perfect voorbeeld van geestelijke oorlogvoering, en heel toepasselijk voor Gods mensen vandaag. Er staat niet één zin tussen die verouderd is en niet meer toepasbaar. Als Gods kinderen vandaag op dezelfde manier in actie komen, zullen zij dezelfde resultaten boeken.
Josafat was een grote koning, maar hij was ook een mens zoals wij. Weet je wat zijn eerste reactie was, toen hij hoorde over het vijandige leger dat onderweg was? ,,Josafat werd bevreesd..." (2 Kronieken 20:3). Josafat was op dat moment weliswaar een bange man, maar geen dwaze man. Hij draaide niet om de waarheid heen, en hij begreep dat er in de natuurlijke werkelijkheid goede reden was om bang te zijn.
Hetzelfde gaat vandaag nog steeds op. In bepaalde opzichten kunnen we zeggen dat de machten van het kwaad overweldigend en intimiderend kunnen zijn, ook in onze wereld vandaag. Het is niet ongepast om bang te zijn. We moeten objectief blijven en situaties zien zoals ze zijn. Maar desondanks kunnen we ons afkeren van de angst, door ons te wenden tot God. Hij geeft oplossingen voor de problemen die ons confronteren. In de overwinning waar we in dit verhaal over lezen, zitten een aantal geestelijke wapens die we in alle overdenkingen van de laatste weken zijn tegengekomen. Vandaag en morgen zullen we kijken naar de stappen tot overwinning die dit prachtige Bijbelverhaal ons leert.
1. Vasten
Josafat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. (2 Kronieken 20:3). Wapen nummer één in dit verhaal is vasten. Dit wapen is gebruikt door Gods kinderen in alle tijden. In tijden van crisis hebben Zijn mensen altijd geweten dat vasten de eerste manier is om te reageren.
2. Samenkomen
En Juda werd bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te raadplegen. (2 Kronieken 20:3). De volgende grote, tactische stap was om Gods mensen samen te brengen. Zo'n samenkomst verwacht Hij ook van ons. Hij is niet langer mensen aan het zegenen die er vooral op uit zijn om hun eigen kerken te promoten of leden toe te voegen. Je kunt geen zegen van God verwachten over iets wat Hem niet interesseert om te zegenen. Maar als je begint te doen wat God van je verwacht, dan zal je verbaasd zijn over hoe Hij zal zegenen!
Als je in de gevangenis komt omdat je een christen bent, maakt het niet meer uit of je nu gevangen zit omdat je gereformeerd bent of baptist, of pinksterchristen of rooms-katholiek. We zien vandaag dat de Geest over de hele wereld beweegt in vele verschillende achtergronden, want God houdt Zich niet zo bezig met denominaties. Alles wat Hij wil, is een plaats van gemeenschap waar Hij Zijn mensen kan samenbrengen.
Interessant genoeg is dat de mensen die Hij inspireert om samen te komen, vooral leken zijn, niet kerkelijke autoriteiten of professionele predikers. We zien vandaag zoveel organisaties van gewone mensen, niet-professionele 'geestelijke werkers', waar God doorheen werkt en waar Hij Zijn Geest op uitstort. Ook in mijn eigen ervaring tijdens bedieningsreizen, heb ik dit veelvuldig gezien. Dus de tweede grote stap in Juda's overwinning onder leiding van Josafat, is het feit dat Gods mensen - zich bewust van de geestelijke dreiging en nood - samenkwamen.

Vader, ook ik ben mij bewust van de groeiende dreiging en nood in de wereld om me heen. Dank U voor de genade van de geestelijke wapens waarover wij als Uw kinderen beschikken: vasten, en samenkomen in gemeenschap en gebed, om ons samen heel bewust tot U te wenden. Amen.